mötesdeltagare vid demokratikonferens samtalar i pausen, sittandes i sina stolar, projektion på whiteboard

Samtal i “bikupor” under Kunskapsdag

Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland.
Vi arbetar i nära samråd med Götabiblioteken med att främja verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet.
Regionbibliotekets verksamhet omfattar handledning och rådgivning gentemot folkbiblioteken. Vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling och fortbildning.

Viktiga frågor är demokrati och delaktighet för alla, digital delaktighet, tillgänglighet, litteraturutveckling, läsfrämjande för alla åldrar och samhällsorientering.
Regionbiblioteket stödjer skolbiblioteksutveckling i kommunerna.