mötesdeltagare vid demokratikonferens samtalar i pausen, sittandes i sina stolar, projektion på whiteboardRegionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med ämnen som rör regional biblioteksutveckling, demokrati, samhällsorientering och digital delaktighet.