virkade "Svantar" (svanar) i ett av Regionbibliotekets förutser med utsikt mot biblioteksrummet på Stadsbiblioteket i Linköping

Biblioteket är öppet för alla

Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med ämnen som rör regional biblioteksutveckling, demokrati, samhällsorientering och digital delaktighet.