Bibliotekslagen (SFS 2013:801) säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de som har annat modersmål än svenska bl.a. genom att erbjuda litteratur. Göta mångkulturgrupp som består av biblioteken i Linköping, Norrköping, Motala och Finspång har i sitt uppdrag att vara en resurs inom Götasamarbetet inom detta område. Det finns kontaktpersoner på samtliga Götabibliotek.

Prioriterade grupper – så här säger bibliotekslagen (SFS 2013:801)
5 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Kontakt: Rolf Holm
E-post: rolf.holm@regionostergotland.se
Telefon: 070-630 46 58