Tillgänglighet för https://regionbibliotekostergotland.se/

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur den här webbplatsen uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från WEBBPLATSEN som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss via e-post och telefon:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Det finns länkar i menyn som har en rubrik som inte överensstämmer med filnamnet på sidan.
 • Tangentbordsnavigation tar användaren längst ned på sidan vid första inmatning för att aktivera ett hjälpmedel för uppläsning, det verktyget har ett felaktigt tab-index och är inte valbart.
 • Markören vid Tangentbordsnavigation visas inte alls och gör det omöjligt för alla användare att lokalisera markören.
 • Användare som navigerar med tangentbordet, erbjuds inte någon möjlighet att hoppa över återkommande innehåll.
 • Informationsrutan för Cookies kan inte hanteras av användare som navigerar med tangentbordet.
 • I vissa fält, bland annat för sökning är kontrast mellan text och bakgrund för låg. Användare med nedsatt syn eller nedsatt färgseende kan ha svårt att uppfatta vad som står.

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

 • Sökformuläret visar inte hela texten korrekt när man förstorar texten (ej zoomning) eller ökar teckenavståndet och det påverkar användare med nedsatt syn som är i behov av att förstora textinnehåll på sidan.
 • Sökformuläret har inte någon tydlig rubrik.

Tekniska hjälpmedel

 • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under våren 2022.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 §
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.
 • Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte nödvändigtvis tillgänglighetskontrollerade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.
Senaste bedömningen gjordes den 8 december 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 8 december 2021.