Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Götabiblioteken under eMedborgarveckan 2021

Fyra foton med tre män och en kvinna. Digital delaktighet är en rättighet för alla men hur ska man våga sig in i den digitala djungeln? Det finns ju så mycket som känns osäkert med internet. I podden Tänk säkert på östgötska försöker Christel Valsinger tillsammans med en rad kunniga experter reda ut begreppen kring saker som platstjänster, molnet, AI, öppna nätverk med mer. Allt för att göra den som lyssnar till en internetanvändare som vet vad man bör tänka på och som känner sig säker på nätet. 

Götabiblioteken lanserade podden Tänk säkert på östgötska första gången 2020 och släpper nu fem nya avsnitt i samband med  eMedborgarveckan (11-17 oktober), Digitalidag (15 oktober) och Tänk säkert-månaden (oktober) som är en satsning av MSB och Polisen. 

En futurists tankar om hur AI och sakernas internet påverkar dig

Under eMedborgarveckan bjuder Götabiblioteken in till en digital föreläsning med Nicklas Bergman, serieentreprenör, riskkapitalist och futurist i framkant av teknikutvecklingen. Även här är säkerheten en viktig del av föreläsningen men fokus ligger på AI.

Föreläsningen har premiär den 11 oktober på Götabibliotekens YouTube-kanal och kan ses fram till den 25 oktober. Ta chansen och lär dig mer om det här med AI och varför det berör dig nu och i framtiden. 

Lån mellan bibliotek

Den eviga frågan om hur bibliotek runt om i Sverige lånar böcker av varandra fortsätter. Sveriges depåbiblioteket och lånecentral lånar inte ut böcker utgivna de senaste tre åren. Det meddelades 1 januari 2021. Även Stockholm, Göteborg och Malmö har inskränkt lån mellan bibliotek (fjärrlån) och lånar därför inte ut böcker utgivna de senaste fem åren.

I Götabibliotekens gemensamma medieplan 2019-2022, finns formuleringen “Genom inköpsförslag kan användaren påverka medieurvalet och en fjärrlåneansökan ska primärt ses som ett inköpsförslag.”

Götabiblioteken bevakar noga den fortsatta utvecklingen.
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt

Läsa på olika sätt

Biblioteksmiljö. Skylt på väggen med texten Läsa på olika sätt. Vid skylten finns även symboler för olika sätt att läsa."Biblioteket erbjuder alla en möjlighet att läsa. Du kan läsa på olika sätt exempelvis genom att lyssna på talböcker, läsa böcker med stor stil eller att läsa böcker med tecken som stöd.

Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag är att vara tillgängliga för alla och att erbjuda litteratur med olika format. Ett av alla sätt att läsa en bok är genom att lyssna på den. Talböcker är inlästa böcker för den som har svårt att läsa tryckt text och istället vill lyssna. En del talböcker innehåller både tal och text vilket innebär att du kan se texter och bilder på skärmen samtidigt som du lyssnar. Biblioteket kan erbjuda talböcker på mer än 50 olika språk och lättlästa böcker där inläsningen är långsam, tydlig.
Ett annat format är böcker som har extra stora bokstäver som gör det enklare att läsa för den som inte ser så bra. Götabiblioteken köper in alla böcker som ges ut i stor stil och det finns bland annat klassiker, moderna romaner och deckare.

Biblioteket ska enligt bibliotekslagen visa särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att hjälpa till med deras språkutveckling. Ett av alla sätt att göra detta på är att läsa med tecken som stöd. Den som läser boken kompletterar med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga talet. Biblioteket har böcker där den tryckta texten kompletteras med tecken. Vill du veta mer om anpassade medier och att läsa på olika sätt, fråga bibliotekspersonalen!

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen. #demokrati100

Är du intresserad av att läsa fler artiklar om bibliotekens demokratiska uppdrag, besök Götabibliotekens webbplats:
https://www.gotabiblioteken.se/demokrati

 

Årets skolbibliotek 2021 går till Linköping!

Grattis Vallastadens skola och fokusbibliotekarie Ida Ross till Årets skolbibliotek 2021!

bokhyllor med barnböcker

Fokusbibliotekarie Ida Ross på Vallastadens skola – Årets skolbibliotek 2021

Juryns motivering

Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet. Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Här kan du se Vallaskolans film om sitt fina fokusbibliotek

Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar

På uppdrag av Svensk biblioteksförening har Åsa Plesner under våren 2021 kartlagt de ekonomiska förutsättningarna för folkbiblioteken. Impulsen till det uppdraget kommer ur de
rundabordssamtal som föreningen höll med folkbibliotek och som presenterats i rapporten “Biblioteken och pandemin”. I de samtalen framkom bland annat att statsbidraget “Stärkta bibliotek” på vissa håll är nödvändigt för att bibliotek ska kunna uppfylla sitt grunduppdrag och att med några få undantag ska folkbiblioteken i Sverige under 2021 bedriva samma nivå på verksamheten som tidigare år med mindre pengar. Därmed finns en farhåga att folkbiblioteken inte har ekonomiska förutsättningar att leva upp till vad bibliotekslag, biblioteksplan och omgivande samhälle förväntar sig.

Åsa Plesners kartläggning bygger på offentlig statistik och egna beräkningar. Översikten sammanfattar resultaten av kartläggningen och syftar till att klargöra bibliotekens ekonomiska förutsättningar i nuläget.

Läs kartläggningen här.