Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Rapport från Bokstart Östergötland

Bokstart Östergötland är avslutat och nu finns vår rapport att läsa. Vi som arbetat med projektet på regional och kommunal nivå vill genom den här rapporten sammanfatta det som skett. Vi vill dela med oss av det som varit bra, men även av det som blivit mindre bra. Ett projekts hela idé är att det ska vara möjligt att pröva nya saker, behålla det som fungerar och försöka igen på annat sätt för att komma fram till det bästa arbetssättet. Vi har hela tiden arbetat så, i nära dialog med varandra. Vi har lärt oss väldigt mycket. Om små barns språkutveckling, om utåtriktat arbete, om att samarbeta, om kommunikation och om mycket annat som det ibland är svårt att sätta ord på. Vi har lärt av andra – kunniga forskare och föreläsare, texter som finns på webbplatsen Bokstart.se, rapporter från andra Bokstarts-projekt och genom samtal med andra som arbetar med Bokstart. Och sist, men inte minst – vi har lärt av varandra och tillsammans med varandra.
Projektet är avslutat, men Bokstart Östergötland lever vidare genom de kommunala projekten och där har Regionbibliotek Östergötland fortsatt en sammanhållande roll. Har man en gång börjat bokstarta så kan man inte sluta. Alla bibliotek som deltog i det regionala projektet har fått medel från Statens kulturråd för att arbeta med och utveckla Bokstart och glädjande nog har fler bibliotek i Östergötland också bestämt sig för att börja bokstarta.
Den regionala gåvoboken, Knacka på av Anna Klara Tidholm, gör att alla barn i Östergötland, åtminstone till en viss del, nås av Bokstart. Tillsammans gör vi skillnad för familjerna och det lilla barnet.

Här finns rapporten

Unga och bibliotek – en fortbildning för ungdomsbibliotekarier

Under 2020–2022 genomförde Region Gotland, Region Värmland och Region Östergötland en fortbildning för och med ungdomsbibliotekarier i de tre regionerna.
Fortbildningen blev en spännande resa både för oss och de ungdomsbibliotekarier som valde att vara med. För att inspirera och underlätta för kollegor i andra regioner att göra något liknande har vi skrivit en rapport där vi berättar hur vi tänkte, hur vi gjorde och hur responsen blev från våra deltagare.
Anledningarna till att vi ville göra det tillsammans var flera. Dels är det roligare att arbeta ihop med andra, dels kan tre personer komma på fler bra idéer än man gör på egen hand. Ytterligare en viktig anledning var att det inte finns så många medarbetare på biblioteken i våra regioner som arbetar medunga, så om vi genomförde det tillsammans skulle deltagarna få chansen att träffa och utbyta erfarenheter med fler kollegor ute i landet.
Annica Hagel Arvidsson, Region Värmland
Cecilia Herdenstam, Gotlands länsbibliotek
Ingrid Loeld Rasch, Regionbibliotek Östergötland

Slutrapport Unga och bibliotek

Att möta barn på flykt

Den 20 september arrangerade biblioteksutvecklare i Region Östergötland, Region Värmland, Region Örebro Län och Region Västmanland en föreläsning med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. Här kan du se en inspelning av föreläsningen.

Hur möter man ett barn som är på flykt? Tillsammans med UNICEF Sverige har Lars H Gustafsson tagit fram en handbok som stöd i arbetet med barnen. Tillsammans anpassar de nu skriften både till situationen i Ukraina och till ny lagstiftning. Föreläsningen fokuserar på hur vi tillsammans kan ta emot barnen på bästa sätt.

MIK – lär känna det nya ramverket

Medie- och informationskunnighet handlar om att stärka medborgarnas förmåga hantera den vardagliga informationsfloden för att kunna göra bra och informerade val. I slutändan syftar en stärkt medie- och informationskunnighet till att stärka ländernas demokrati.

MIK definierades från början av Unesco i ett läroplansramverk som förra året genomgick en stor uppdatering.

På Digiteket finns det nu en kurs kring det nya ramverket. Den här kursen guidar dig till vad ramverket innehåller, vad som är nytt och olika definitioner av begreppet. Denna kurs innehåller även ett antal översättningar som kan vara behjälpliga för er som arbetar med MIK i olika verksamheter.

För att gå kursen klickar du här 

 

Grattis Ydre folkbibliotek!

Väldigt glädjande att nås av nyheten att ett av Götabiblioteken,  Ydre folkbibliotek, får Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet!

Juryns motivering:
Juryn har valt att tilldela Bengt Hjelmqvist pris 2022 till Christine ÅströmJosefine MolinderGunborg (Kicki) SamuelssonEls-Marie Larsson och Maria Björnsdotter för deras arbete på folkbiblioteken i Ydre kommun. Ydre är en av landets minsta kommuner, vilket kan medföra vissa utmaningar. Trots eller kanske tack vare detta, har Christine med personal lyckats arbeta upp Ydre bibliotek till att vara en betydelsefull verksamhet för alla åldrar. De jobbar i barnkonventionens anda, ser behoven och tar sig an sitt uppdrag med glimten i ögat. Med glädje och lekfullhet bjuder de in, men går framför allt ut till och samverkar med kommuninvånarna och lokala aktörer. De skapar personliga möten och relationer till barn och vuxna och gör dem delaktiga. Med sitt engagemang och sin kunskap är Ydre bibliotek en förebild och en inspirationskälla för andra folkbibliotek i Sverige.

Stor grattis till ert fina arbete som är en inspiration för alla inom Götabiblioteken och hela Sverige!

Läs hela artikeln om utmärkelsen på Svensk biblioteksförenings hemsida