Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

8 mars – vi hyllar Valfrid Palmgren

Lyssna på radioprogrammet Stil om Valfrid Palmgren. Kvinnan som satte stilen för hur våra bibliotek ser ut och fungerar. För många är hon ett okänt namn, men i bibliotekskretsar kallas hon “folkbibliotekens hjälte”.

Biblioteken och pandemin – ny rapport från Svensk biblioteksförening

I höstas höll Svensk biblioteksförening ett antal hearings med chefer på folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet för att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin. Nu finns  en rapport som är en sammanfattning och analys av de samtalen att läsa och ladda ned på föreningens hemsida.

 

Stärkta bibliotek

I mars öppnar ansökan för en ny omgång av Stärkta bibliotek.
Syftet är med bidraget är att öka utbud och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Kommuner kan söka bidraget under perioden 11 mars–8 april.

Nytt för i år är att Kulturrådet tar emot endast en ansökan/kommun. Kommuner som söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.

Kulturrådet prioriterar ansökningarna som gäller bibliotekens prioriterade målgrupper; barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Beslut om vilka kommuner som får Stärkta bibliotek 2021 kommer lämnas i juni.

Kulturrådet höll ett webbinarium 8 februari som kommer läggas upp i en textad version, länk dit kommer här inom kort.

Skolbibliotek för bildning och utbildning

Den 19 januari 2021 lämnade regeringens särskilda utredare Gustaf Fridolin över betänkandet kring skolbibliotek till utbildningsminister Anna Ekström.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
  • Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
    Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
  • Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever.

Podden Flödet – en podd om skolbibliotek fick förmånen att vara först att intervjua Gustav Fridolin. På denna länk kan ni lyssna på detta poddavsnitt.

Läs hela utredningen här (PDF)

 

Jul- och nyårshälsning

Transpararant vit kula med röd rosett