Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Novelltävling

Är du en av 2021 års Unga berättare?

Nu startar en ny omgång av novelltävlingen.
Du som är mellan 16 och 30 år, bosatt i Östergötland eller Tranås och tycker om att skriva kan delta.
Sista datum för att skicka in en novell är 1 september. Fortsätt läsa om novelltävling

Antologin Poesipandemi är här!

Våren 2020 utlyste Götabiblioteken en tävling – Poesipandemi. Alla som ville fick vara med att skapa en pandemi av poesin.

När tävlingen avslutades hade över 200 dikter kommit in. En jury valde ut åtta vinnardikter och dessa publicerades på Götabibliotekens hemsida. För att dikterna ska bli lästa av fler har Regionbibliotek Östergötland sammanställt en antologi. Fortsätt läsa om antologin poesipandemi är här!

Demokratiåret

Demokratiåret 2021

gammalt fotografi, folksamling tidigt 1900-tal, i en park.

1921 fick Sverige allmän och lika rösträtt. I år är det alltså 100 år sedan detta hände och det uppmärksammas på en rad olika sätt i Sverige.

Götabiblioteken uppmärksammar Demokratiåret 2021 genom en serie av artiklar med tema demokrati och biblioteksarbete. Varför gör vi det vi gör idag?
På vilket sätt arbetar vi inom biblioteksvärlden med det demokratiska uppdraget?

Läs första artikeln:

Biblioteket – Ett offentligt rum för alla

Nästa artikel publiceras den 10 april

https://www.gotabiblioteken.se/

Fortsätt läsa om demokratiåret

Livslångt lärande – en podd

En bild med texten Livslångt en podd om livslångt lärande Om du är nyfiken på det här med livslångt lärande och vill höra andra resonera kring detta så är denna podd, som heter just Livslångt, en podd för dig. Lyssna till den själv eller tillsammans med dina kollegor och samtala sedan gärna om avsnitten. De väcker tankar och funderingar som det är värt att samtala kring.

Podden tangerar verkligen bibliotekens uppdrag med det livslånga lärandet. Hur kan detta uppdrag förtydligas mot våra besökare? Hur kan vi hjälpa våra besökare i deras livslånga lärande?

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter gäster, ibland tillsammans med Carl Heath och Lars Lingman.

Lyssna på den där poddar finns – läs mer på deras egen hemsida Livslångt som du hittar här.

Omställningens år

Omslag tidskriften Götabiblioteken 2020, två personer ikläda visir-Vad hände på Götabiblioteken under 2020 – pandemins startår?
Jo, en hel del. Biblioteken laddade upp som aldrig förr, digitaliserade, ställde om och hittade nya vägar.

Mer om det kan du läsa i bibliotekens årsberättelse Götabiblioteken 2020 (pdf).