Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Antologin Poesipandemi är här!

Våren 2020 utlyste Götabiblioteken en tävling – Poesipandemi. Alla som ville fick vara med att skapa en pandemi av poesin.

När tävlingen avslutades hade över 200 dikter kommit in. En jury valde ut åtta vinnardikter och dessa publicerades på Götabibliotekens hemsida. För att dikterna ska bli lästa av fler har Regionbibliotek Östergötland sammanställt en antologi. Alla som deltog i tävlingen tillfrågades om de ville vara med.

Det är en stark upplevelse att läsa alla dessa dikter som på ett eller annat sätt speglar hur det är att leva i en mycket speciell historisk tid. Så många skiftande känslor uttrycks i ord  – sorg, längtan, ilska, frustration och faktiskt även glädje.

Det finns ytterligare skäl till varför vi ger ut antologin. Dels är den intressant och viktig som ett tidsdokument. Dels vill vi uppmuntra till eget skrivande. Alla kan inte ha författandet som yrke, men många har något att berätta.

Vi hoppas att du får stor behållning av antologin!

Boken finns att låna som e-bok på Götabiblioteken.

Demokratiåret

Demokratiåret 2021

gammalt fotografi, folksamling tidigt 1900-tal, i en park.

1921 fick Sverige allmän och lika rösträtt. I år är det alltså 100 år sedan detta hände och det uppmärksammas på en rad olika sätt i Sverige.

Götabiblioteken uppmärksammar Demokratiåret 2021 genom en serie av artiklar med tema demokrati och biblioteksarbete. Varför gör vi det vi gör idag?
På vilket sätt arbetar vi inom biblioteksvärlden med det demokratiska uppdraget?

Läs första artikeln:

Biblioteket – Ett offentligt rum för alla

Nästa artikel publiceras den 10 april

https://www.gotabiblioteken.se/

Fortsätt läsa om demokratiåret

Livslångt lärande – en podd

En bild med texten Livslångt en podd om livslångt lärande Om du är nyfiken på det här med livslångt lärande och vill höra andra resonera kring detta så är denna podd, som heter just Livslångt, en podd för dig. Lyssna till den själv eller tillsammans med dina kollegor och samtala sedan gärna om avsnitten. De väcker tankar och funderingar som det är värt att samtala kring.

Podden tangerar verkligen bibliotekens uppdrag med det livslånga lärandet. Hur kan detta uppdrag förtydligas mot våra besökare? Hur kan vi hjälpa våra besökare i deras livslånga lärande?

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak som möter gäster, ibland tillsammans med Carl Heath och Lars Lingman.

Lyssna på den där poddar finns – läs mer på deras egen hemsida Livslångt som du hittar här.

Omställningens år

Omslag tidskriften Götabiblioteken 2020, två personer ikläda visir-Vad hände på Götabiblioteken under 2020 – pandemins startår?
Jo, en hel del. Biblioteken laddade upp som aldrig förr, digitaliserade, ställde om och hittade nya vägar.

Mer om det kan du läsa i bibliotekens årsberättelse Götabiblioteken 2020 (pdf).

Många projekt – men biblioteken är inte med

Många kommuner i Sverige arbetar med digitalt stöd till personal och boende inom äldreomsorg och LSS-omsorg. Men biblioteken är inte med i arbetet trots att de har ett brett digitalt utbud.
Biblioteken måste ta för sig mer och presentera alla sina tjänster –  som digitala böcker och tidningar, information från andra källor, underhållning och för sociala kontakter. Det är en av slutsatserna i rapporten Distansundervisning i digitala tjänster  som undersökt hur man kan utveckla digital samverkan mellan bibliotek och omsorg trots att det inte går att träffas fysiskt.

Fortsätt läsa om många projekt – men biblioteken är inte med