Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Världens bästa folkbibliotek?

Iflas konferens den 17-19 augusti kommer världens bästa folkbibliotek att utses. Här kan du se vilka som är de fem nominerade biblioteken.

Gå en kurs tillsammans

Digiteket finns flera kurser som är både korta och långa. En del kurser blir bäst om man går den ihop med en kollega på det egna biblioteket eller varför inte göra den tillsammans med en kollega i någon annan del av Sverige? Eftersom kurserna är digitala kan ni ju gå den tillsammans på distans.

Kursen Att navigera i det digitala informationsflödet är en kurs som gör sig bäst om man går den tillsammans med andra. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig faktagranska och bedöma uttalanden och källor på ett effektivare och proffsigare sätt.

Upplägg
Varje lektion består av en video på ungefär tio minuter där författaren John Green pedagogiskt och underhållande guidar dig igenom området. John Green och hans bror driver fortbildningskanalen Crash Course på Youtube som specialiserat sig på korta utbildningsfilmer i lättsam ton.

Till varje kapitel ett antal frågor av mer reflekterande karaktär utifrån en bibliotekskontext att diskutera med kollegor.

Så vad väntar du på – ta tag i en kollega och gå kursen!

 

Läs med mig som är liten

Illustration: Sara Gimbergsson

Högläsning spelar roll

  • Språkutvecklingen gynnas genom att barnet lär sig nya ord och begrepp
  • Barnet lär sig om andra världar och miljöer
  • Barnet får inblick i hur andra lever sina liv och utvecklar sin empatiska förmåga
  • Den vuxne och barnet får en mysig stund och en gemensam upplevelse
  • Högläsningen lägger dessutom en grund för läsinlärningen
  • Genom att läsa med ditt barn kan du göra stor skillnad!

Folder med tips på hur ni kan läsa tillsammans finns förutom på svenska på följande språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, spanska, tigrinja samt på minoritetsspråken: jiddisch,  finska,  samiska( lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska), meänkieli, romani (arli, lovara och kalderas).
Fråga efter foldern på ditt bibliotek.

Upphandling biblioteksdatasystem

Göta ILS= Integrated library system på svenska integrerat biblioteks system. Det är gruppen som arbetar med att ta fram en behovsanalys/kravspecifikation för nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken. Göta ILS består av representanter från Götas olika grupper; system, metadata, webb, 2 st bibliotekschefer samt från Regionbibliotek Östergötland. I arbetet har vi haft mycket god hjälp av Götabibliotekens styrgrupp och Region Östergötlands upphandlingsenhet.

Götabibliotekens upphandling går nu inledningsvis ut på remiss till leverantörer, därefter ut i skarpt läge. Det sker under förutsättning att ev inkomna inspel från leverantörer inte kräver att upphandlingsunderlaget behöver ses över ytterligare.

Utifall att upphandlingsunderlaget behöver revideras kommer tidsplanen att förskjutas framåt och Götabibliotekens upphandling går ut till leverantörer tidigast efter 17 september. Så är det planerat!

Våra expertgrupper får nu ge sig till tåls (och få en välförtjänt vila) till efter sommarledighet är över innan vi återupptar detta spännande arbete.

Trevlig sommar!

grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt

MIK Sveriges kunskapsbank

MIK Sverige är ett aktörsnätverk som leds av Statens medieråd och detta nätverk har skapat en kunskapsbank kring MIK. Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Kunskapsbanken är under uppbyggnad. Innehållet hämtas från fyra av nätverkets medlemmar, utöver Statens medieråd; Kungliga biblioteket (Digiteket), Internetstiftelsen och Utbildningsradion, UR. På sikt är tanken att öppna upp för material från fler medlemmar i nätverket och att samtidigt bredda målgruppen.

Gå direkt till hemsidan för Kunskapsbanken om du vill fördjupa dig mer.