gruppfoto i Linköpings Stadsbibliotek

Medarbetare 2017

Regionbibliotek Östergötland har uppdraget att samordna samhällsorientering på modersmål för länets kommuner (förutom Ydre som samarbetar med Tranås i den här frågan).

Verksamheten är lagstadgad, vilket betyder att kommunerna ska erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål i minst 60 timmar. I Östergötland erbjuder vi 78 timmar, varav 12 timmar Internetintroduktion och 12 timmar kost och hälsa där regionens hälsokommunikatörer medverkar. Dessutom ingår 3 timmars biblioteksintroduktion. Syftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom regionala samhällskommunikatörer.

Region Östergötlands hälsokommunikatörer medverkar vid en del av tillfällena .

I Östergötland utökas de lagstadgade 60 timmarnas samhällsorientering med 12 timmars Hands-On i internetanvändning och samhällets e-tjänster. Specifikt för länet är även att alla nyanlända ska erbjudas 3 timmars biblioteksinformation inom ramen för samhällsorienteringen. Biblioteken ansvarar för information om de fysiska och digitala resurser som erbjuds med samhällskommunikatörerna som språkstöd.

Flerspråkiga kommunikatörer

Samhällskommunikatörerna är flerspråkiga och ska fungera som brobyggare mellan det svenska samhället och nyanlända flyktingar. Syftet är att stödja etableringen och att skapa en högre delaktighet i det svenska samhället för personer med utländsk bakgrund.

Samhällskommunikatörerna talar: somaliska, arabiska, assyriska, syrianska, persiska/farsi, dari, tigrinja, amhariska, kurmanji, franska, engelska och svenska.

Vid utrymme kan samhällskommunikatörerna,i mån av tid, även finnas tillgängliga för andra intressenter inom Östergötland. Exempelvis i utbildningssyfte och då framförallt när det gäller länderkunskap, familjefrågor och könsstympning.

Kontakt: Lars Eklund
E-post: lars.t.eklund@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 13
Mobil: 070-560 16 80