gruppfoto i Linköpings Stadsbibliotek

Medarbetare Samhällsorientering på modersmål

Regionbibliotek Östergötland har uppdraget att samordna samhällsorientering på modersmål för länets kommuner samt Tranås.

Verksamheten är lagstadgad, vilket betyder att kommunerna ska erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål i minst 100 timmar. I Östergötland erbjuder vi 102 timmar där bland annat 12 timmar Internetintroduktion, 3 timmar biblioteksintroduktion och 12 timmar kost och hälsa ingår. Syftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom regionala samhällskommunikatörer.

Unikt för Östergötland är de 12 timmars Hands-On i internetanvändning och samhällets e-tjänster. Specifikt för länet är även att alla nyanlända ska erbjudas 3 timmars biblioteksinformation inom ramen för samhällsorienteringen. Biblioteken ansvarar för information om de fysiska och digitala resurser som erbjuds med samhällskommunikatörerna som språkstöd.

Vi erbjuder också 45 timmar fördjupad samhällsorientering för de som slutfört den ordinarie kursen samt också extra IT-kurser i olika omfattning på modersmål för de om behöver.

Normalt sker våra kurser i lektionssalar på olika platser i länet men för den som har långt att åka erbjuder vi också kurserna på distans.

Flerspråkiga kommunikatörer

Samhällskommunikatörerna är flerspråkiga och ska fungera som brobyggare mellan det svenska samhället och nyanlända flyktingar. Syftet är att stödja etableringen och att skapa en högre delaktighet i det svenska samhället för personer med utländsk bakgrund.

Samhällskommunikatörerna talar: somaliska, arabiska, assyriska, syrianska, persiska/farsi, dari, tigrinja, amhariska, kurmanji, franska, engelska och svenska.

Vid utrymme kan samhällskommunikatörerna, i mån av tid, även finnas tillgängliga för andra intressenter inom Östergötland inom de ämnen som ingår i samhällsorienteringen.

Kontakt: Lars Eklund
E-post: lars.t.eklund@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 13
Mobil: 070-560 16 80