gruppfoto i Linköpings Stadsbibliotek

Medarbetare Samhällsorientering på modersmål

Regionbibliotek Östergötland har uppdraget att samordna samhällsorientering på modersmål för länets kommuner samt Tranås.

Verksamheten är lagstadgad, vilket betyder att kommunerna ska erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål i minst 100 timmar. I Östergötland erbjuder vi 114 timmar, varav 12 timmar Internetintroduktion och 24 timmar kost och hälsa där regionens hälsokommunikatörer medverkar. Dessutom ingår 3 timmars biblioteksintroduktion. Syftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom regionala samhällskommunikatörer.

Unikt för Östergötland är de 12 timmars Hands-On i internetanvändning och samhällets e-tjänster. Specifikt för länet är även att alla nyanlända ska erbjudas 3 timmars biblioteksinformation inom ramen för samhällsorienteringen. Biblioteken ansvarar för information om de fysiska och digitala resurser som erbjuds med samhällskommunikatörerna som språkstöd.

Normalt sker våra kurser i lektionssalar på olika platser i länet men på grund av covid-19 ger vi sedan 23 mars 2020 kurserna på distans

Flerspråkiga kommunikatörer

Samhällskommunikatörerna är flerspråkiga och ska fungera som brobyggare mellan det svenska samhället och nyanlända flyktingar. Syftet är att stödja etableringen och att skapa en högre delaktighet i det svenska samhället för personer med utländsk bakgrund.

Samhällskommunikatörerna talar: somaliska, arabiska, assyriska, syrianska, persiska/farsi, dari, tigrinja, amhariska, kurmanji, franska, engelska och svenska.

Vid utrymme kan samhällskommunikatörerna, i mån av tid, även finnas tillgängliga för andra intressenter inom Östergötland inom de ämnen som ingår i samhällsorienteringen.

Kontakt: Lars Eklund
E-post: lars.t.eklund@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 13
Mobil: 070-560 16 80