Fortbildning och erfarenhetsutbyte

Vitsminkad flicka med långa, vassa naglar tittar in i kameran

Deltagare i skrivarläger anordnat av Regionbibliotek Östergötland och Götabiblioteken

Regionbibliotek Östergötland ska vara ett stöd för Götabiblioteken i deras arbete med barn och unga. Det sker genom att Regionbiblioteket ordnar nätverksträffar, fortbildning och studiebesök för personalen. Regionbiblioteket leder och håller samman projekt och gemensamma pågående verksamheter för barn och unga.

Nätverk

Göta barn och unga är ett nätverk inom Götabiblioteken där vi diskuterar gemensamma frågor och tillsammans driver olika projekt. Några gånger per år har vi fysiska träffar på något av Götabiblioteken däremellan kommunicerar vi i Götabibliotekens portal eller i Facebookgruppen Götabarn (länk), Genom dessa kanaler delar bibliotekspersonalen idéer och tankar med varandra.
För den som vill träffa biblioteksanställda från andra delar av landet finns möjlighet att gå med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för barn- och ungdomsbibliotek.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Regionbibliotek Östergötland driver på arbetet med att implementera barnkonventionen på biblioteken.  För att underlätta för biblioteken har vi, tillsammans med tre andra Regionbibliotek, arbetat fram en  handledning för bibliotekschefer som heter Löpa linan ut.  Läs mer om vårt arbete med barnkonventionen.

Bibliotekslagen säger

“Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar”.

Kontakt: Ingrid Loeld Rasch
E-post: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil: 070-358 56 85