Storebror och lillasyster behöver böcker, gammalt svartvitt fotografi

Storebror och lillasyster behöver böcker

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för biblioteken
Regionbiblioteket arbetar för att Götabiblioteken ska vara de allra bästa biblioteken för barnen i Östergötland och Tranås.
Regionbiblioteket ordnar nätverksträffar, fortbildning och studiebesök för personal på Götabiblioteken som arbetar med barn och läsning.
Gemensamma projekt och processer leds av Regionbiblioteket.

Saxat ur  Bibliotekslagen, SFS 2013:801
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

Viktiga framtidsfrågor för barnens bästa bibliotek är
–   Barnets möjlighet till delaktighet och eget skapande
–   Bibliotek för ALLA barn – oavsett ålder, språklig bakgrund och funktionsförmåga
–   Barnbiblioteksrummets utformning
–   Hela personalens kunskaper om modern barnsyn och bemötande av barn

Ett tips om du vill engagera dig mer i barnbiblioteksfrågor är att gå med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk (länk) för barnbibliotek .
Obs! Du måste vara enskild medlem i föreningen för att bli medlem i nätverket.

Kontaktperson Barn och unga på bibliotek är utvecklingsledare Ingrid Loeld Rasch
E-post  Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685