logotyp Östgöta taltidning, pratbubbla och rullband

Östgöta Taltidning är en tidning på CD och på webben för länets synskadade och för den som har svårt att läsa tryckt text. Tidningen kommer ut en gång i veckan och innehåller nyheter, reportage, hjälpmedelsinformation och tilläggsinformation med mera. Den är gratis och bekostas av Region Östergötland. Ansvarig utgivare är Regionbibliotek Östergötland.

Östgöta Taltidning går även att prenumerera på via internet och digitala Daisyspelare.

Gå till taltidningens nya hemsida: www.ostgotataltidning.se

Kontakt: Lena Udd
Telefon: 010-103 93 20

Errol Tanriverdi
Telefon: 010-103 93 19

E-post till tidningen: ostgotataltidning@regionostergotland.se