Jan 2021

Datum/Tid Evenemang
2021-01-26
09:00 - 12:00
Workshop sociala medier
2021-01-27
10:00 - 12:00
Bibliotekens demokratiska uppdrag i coronatider

Feb 2021

Datum/Tid Evenemang
2021-02-02
09:00 - 15:30
Unga och bibliotek
2021-02-04
09:00 - 12:00
Litteraturen i biblioteksarbetet
2021-02-08
14:30 - 16:00
Strategiska skolbiblioteksgruppen
2021-02-09
14:30 - 16:00
Nätverksträff för Gymnasienätverket i Östergötland
2021-02-10 - 2021-02-11
06:00 - 20:00
Litteraturarbete på bibliotek Studieresa
2021-02-11
13:00 - 16:15
Mediekonferens om vikten av barns inflytande, styrdokument och handlingsplaner
2021-02-12
09:00 - 17:00
Ledarskapsspåret inom Digitalt först: Digital transformation, träff 6
2021-02-16
09:00 - 11:00
MIK Pro
1 2 3 4 5