Jan 2020

Datum/Tid Evenemang
2020-01-15 - 2020-06-03
09:00 - 16:30
Litteraturen i biblioteksarbetet
Hörsalen Linköpings Stadsbibliotek, Linköping
2020-01-24
08:30 - 16:00
Göta styrgrupp
Sky hotell, Linköping
2020-01-27
09:00 - 11:00
Göta litteratur
Regionbibliotek Östergötland, Linköping
2020-01-27
13:30 - 16:00
Strategiska skolbiblioteksgruppen
Linköpings stadsbibliotek, Götarummet, Linköping Östergötland
2020-01-30
09:00 - 11:00
MIK pro - arbetsmöte
Linköpings stadsbibliotek, Götarummet, Linköping Östergötland
2020-01-30
09:00 - 17:00
Strategisk medieplanering - nationell konferens

Feb 2020

Datum/Tid Evenemang
2020-02-05
10:00 - 12:00
Göta Tillgänglighet
Linköpings stadsbibliotek, Götarummet, Linköping Östergötland
2020-02-06
13:30 - 15:30
Bokstart - arbetsmöte
Linköpings stadsbibliotek, Götarummet, Linköping Östergötland
2020-02-10
09:00 - 16:30
Litteraturen i biblioteksarbetet
Hörsalen Linköpings Stadsbibliotek, Linköping
2020-02-28
09:00 - 12:00
Göta systmetawebb - arbetsmöte
1 2 3 4

Powered by Events Manager