Maj 2021

Datum/Tid Evenemang
2021-05-06
13:30 - 15:30
Göta Tillgänglighet
2021-05-10
10:00 - 11:00
Digitalt läsfrämjande – hur, vad och varför?
2021-05-11
09:00 - 11:00
MIK Pro
2021-05-21
09:00 - 12:00
Göta e-tjänster
2021-05-24
14:30 - 16:00
Strategiska skolbiblioteksgruppen
2021-05-26
09:00 - 12:00
Tillgänglighet - ansvariga för barn/unga samt tillgänglighet
2021-05-28
09:00 - 11:00
Nätverksträff för MIK-nätverket, Götabiblioteken

Jun 2021

Datum/Tid Evenemang
2021-06-04
09:00 - 16:00
Göta styrgrupp
2021-06-08
09:00 - 11:00
MIK Pro
2021-06-08
13:30 - 15:00
Att med introspektion och poesi utvärdera läsfrämjande
1 2