Regionbibliotek Östergötland och hur vi arbetar med dina personuppgifter

Insamling av data

När du anmäler dig till något av våra evenemang, surfar på vår webbplats eller kommunicerar med oss så delar du också med dig av dina personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter och i vissa fall adress med mera. En del av den informationen stannar kvar i våra system för att vi ska kunna återkoppla till dig.
Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan vara till exempel namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användareär anonyma och identifieras ej.
Det händer att vi lämnar delar av dina personuppgifter vidare, till exempel i samband med anmälningar till event eller av andra anledningarsom du godkänt, då använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att personuppgiftsbestämmelserna följs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är:
Region Östergötland
RegionbibliotekÖstergötland
581 85 Linköping
+46-(0)10 – 103 93 12

Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i för att administrera den åtgärd som du har begärt, eller vad som krävs enligt lag. De sparas inte längre än vad som krävs för att vi ska kunna utföra vårt arbete.

Delning av data till tredje part

Databasen och dess innehåll kommer att delas med följande parter:

Synotio AB

Synotio AB, (C/o Angry Creative AB, Bråddgatan 11, 602 22 Norrköping. Org. Nr 559026-3850) är företaget som tillhandahåller hostingtjänsten för vår sajt, de kan ibland behöva ta del av uppgifter för att arbeta med sajten på vårt uppdrag.

Övriga parter

Utöver dessa parter stannar databasen och dess innehåll kvar hos oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.
Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att våra personuppgiftsbiträden försäkrar att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Hävningsrätt m.m.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Kontakta i så fallRegionbibliotek Östergötland enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt,en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Användning av cookies:

När du besöker vår webbsida för första gången visas en banner i överkant på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till den här sidan.
Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).
Vi använder två kategorier av Cookies: cookies som krävs av tekniska skäl, som behövs för webbplatsens funktionalitet, och Valfria cookies. Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val via knappen ovan.
Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du också närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs. Du kan välja att stänga av dem.
Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.
För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

Säkerhet

RegionbibliotekÖstergötland använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehörigagenom lösenordsskydd och tidssatta backupper. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Regionbibliotek Östergötland att läggas på krypterade filsystem för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen i samarbete med våra personuppgiftsbiträden.

Barn

I syfte att skydda barns integritet avstår Regionbibliotek Östergötland från att samla in och behandla information som relaterar till barn som vi vet är under 13 år förutsatt att något samtycke inte inhämtas från målsman. Regionbibliotek Östergötland använder inte heller någon information som tillhandahållits av ett barn som vi vet är under 13 år på webbplatsen eller i annan kanal. Målsman har alltid rätt att efterfråga och få eventuell information som barnet givit och kan alltid begära att sådan information raderas.

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss
Postadress:
Region Östergötland
RegionbibliotekÖstergötland
581 85 Linköping
Besöksadress:
Östgötagatan 5
58232 Linköping
Sweden
Telefon:+46-(0)10 – 103 93 12
E-post: regionbibliotek@regionostergotland.se
Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Angry Creative, en webbyrå i StockholmMalmö och Norrköping och använder moderna tekniker och lösningar som t.ex. WordPress som publiceringsplattform och responsive design för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.