Det digitala biblioteket via e-tjänster

Taggmoln med begrepp som digitala biblioteket, e-böcker, webbplatsInom utvecklingsområdet bibliotekens e-tjänster är mycket fokus kring Götabibliotekens webbplats www.gotabiblioteken.se.
Det är alltifrån katalogsökningar till att använda söktjänster som databaser samt lån av olika e-medier, vilket inkluderar e-böcker, e-ljudböcker, strömmande film med flera. Bakom dessa gemensamma bibliotekstjänster finns avtal som följs upp för att säkerställa användarens behov.

Målsättningen är att arbeta för en jämlik tillgång till bibliotekstjänster, litteratur, information och lyfta biblioteket som mötesplats.

Viktiga framtidsfrågor inom utvecklingsområdet är

  • Följer vi med i teknikutvecklingen?
  • Hur skapar vi ett allsidigt digitalt utbud?
  • Säkerställer vi att bibliotekens e-tjänster är användarvänliga och relevanta?

Regionbibliotekets roll i bibliotekssamarbetet Götabiblioteken är att vara samordnare på olika nivåer. När det gäller bibliotekens e-tjänster, har ansvarig utvecklingsledare en sammankallande roll för två grupper; Göta webbredaktion och Göta e-tjänster.

Göta webbredaktion är en av tre expertgrupper som ska säkerställa att bibliotekssamarbetet fungerar bra. Huvudsakliga uppdraget är att säkerställa funktion och skapa ett intresseväckande innehåll på den gemensamma webbplatsen.

Göta e-tjänster är en arbetsgrupp som hanterar urval av e-böcker och kompetensutveckling inom gemensamma bibliotekstjänster som berör e-böcker, strömmande film och databaser.

Avslutningsvis täcker även utvecklingsområdet in arbete med att underlätta intern kommunikation inom Götabiblioteken via samarbetsportalen Göta portal samt  Götabibliotekens sociala medier såsom Götabiblioteken på Facebook  och Götabiblioteken på Instagram.

Kontakt: Christine Aström
E-post: christine.astrom@regionostergotland.se
Telefon:
Mobil: