Regionbiblioteket och Götabiblioteken arbetar ständigt i olika projekt.
Ofta sker det tillsammans med andra aktörer inom region Östergötland ibland i landsomfattande kampanjer.

Några pågående projekt är:
MIK i praktiken (Medie- och informationskunnighet) i samarbete med Film i Öst
Läslov
Bokstart
Litteraturscen Östergötland