Regionbiblioteket och Götabiblioteken arbetar ständigt i olika projekt.
Ofta sker det tillsammans med andra aktörer inom region Östergötland ibland i landsomfattande kampanjer.

Några pågående projekt är:
Digitalt först
Läslov
Bokstart
Litteraturscen Östergötland