Regionbibliotek Östergötland är en enhet inom Region Östergötland som arbetar med biblioteksutveckling, framför allt  tillsammans med regionens folk- och skolbibliotek.  Projekt sker även tillsammans med utomstående aktörer på regional eller nationell nivå. Det kan till exempel vara andra verksamheter inom region Östergötland, regionala biblioteksverksamheter i övriga delar av landet, Kulturrådet eller Kungliga biblioteket.