Regionbibliotek Östergötland har en stöttande roll för att främja skolbiblioteksutvecklingen i Östergötland. Regionbiblioteket arbetar med kompetenshöjande insatser för skolbibliotekspersonal och finns som praktiskt stöd till berörda för skolbibliotek som t ex skolledare och skolbibliotekssamordnare. När det gäller system/katalog och som stöd för verksamhetsutveckling arbetar Regionbiblioteket via befintliga nätverk inom Götabiblioteken och med den Strategiska skolbiblioteksgruppen. Regionbibliotek Östergötland bevakar även frågor kring andra möjligheter för samordning.

Barbro Thomas rapport, Skolbiblioteken i Östergötland (PDF), som gjordes 2015, är fortfarande aktuell att använda som underlag för vidare utveckling av skolbiblioteken i Östergötland.

Viktiga frågor att arbeta med inom området skolbibliotek

• Alla elever ska ha tillgång till bra bemannade skolbibliotek.
• Utbyggd skolbiblioteksverksamhet i alla kommuner
• Kompetensutveckling för skolbibliotekspersonal.

Bibliotekslagen
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Skollagen
2 Kap. 36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Utvecklingsledaren på Regionbiblioteket har en sammankallande roll för den Strategiska skolbiblioteksgruppen.

Strategiska skolbiblioteksgruppen är en arbetsgrupp för skolbiblioteken i Östergötland och Tranås som tillsammans med Regionbiblioteket arbetar med övergripande frågor och strategier för utveckling.

Kontakt: Linda Sävhammar
E-post: linda.savhammar@regionostergotland.se
Telefon: 072-500 47 99