Biblioteksbladet uppmärksammade under försommaren den diskussion om fjärrlån som pågår med anledning av att depåbiblioteket i Umeå inte erbjuder fjärrlån under sommaren och att lånebegränsningar är att vänta under hösten. Dessutom har Malmö stadsbibliotek infört nya regler för fjärrlån som inneburit en diskussion i Skåne.

Kungl. biblioteket (samordningsansvar) pekar å sin sida på att det pågår en intern utredning om stärkt depåbiblioteksverksamhet som planeras klar i höst, vad regeringen kommer fram till kring den nationella biblioteksstrategin och den pågående översynen av pliktlagstiftningen.

Inom Götabibliotekens mediesamarbete är ambitionen att vi för en kontinuerlig dialog och uppföljning kring dessa frågor. Mycket konkret handlar det då om transportfrågor och korslån dvs. hur medieflödena ser ut mellan våra bibliotek. Det är ett återkommande ärende när bibliotekscheferna träffas.
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt
Källa: BBL Nyhetsbrev nr 4/2020