Väldigt glädjande att nås av nyheten att ett av Götabiblioteken,  Ydre folkbibliotek, får Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet!

Juryns motivering:
Juryn har valt att tilldela Bengt Hjelmqvist pris 2022 till Christine ÅströmJosefine MolinderGunborg (Kicki) SamuelssonEls-Marie Larsson och Maria Björnsdotter för deras arbete på folkbiblioteken i Ydre kommun. Ydre är en av landets minsta kommuner, vilket kan medföra vissa utmaningar. Trots eller kanske tack vare detta, har Christine med personal lyckats arbeta upp Ydre bibliotek till att vara en betydelsefull verksamhet för alla åldrar. De jobbar i barnkonventionens anda, ser behoven och tar sig an sitt uppdrag med glimten i ögat. Med glädje och lekfullhet bjuder de in, men går framför allt ut till och samverkar med kommuninvånarna och lokala aktörer. De skapar personliga möten och relationer till barn och vuxna och gör dem delaktiga. Med sitt engagemang och sin kunskap är Ydre bibliotek en förebild och en inspirationskälla för andra folkbibliotek i Sverige.

Stor grattis till ert fina arbete som är en inspiration för alla inom Götabiblioteken och hela Sverige!

Läs hela artikeln om utmärkelsen på Svensk biblioteksförenings hemsida