Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas.

Rapporten, “Digitala samhällshinder – En rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet”, är skriven av Terese Raymond och Katarina L Gidlund. Denna rapport  rekommenderas alla läsa som jobbar med digital delaktighet, digitala tjänster, digital utveckling i kommuner och regioner.

“- En viktig lärdom är att vi oftast väljer att formulera att utmaningen ligger i individens digitala utanförskap, när vi egentligen borde fokusera på att undanröja de digitala hinder som skapar utanförskapet, säger Katarina Gidlund, Mittuniversitetet.”

Läs rapporten här