Skip to content

Biblioteksutveckling Östergötland

(Regionbibliotek Östergötland)

Författare: Rolf Holm (sida 1 av 8)

Göta mediesamarbete – ett axplock

Redan torsdag 10 februari äger den årliga nationella mediekonferensen rum/webbinarium där vi på Götabiblioteken är med och arrangerar.  Du hittar program och anmälan här. Sändningen sker från Umeå!

Den 18 mars arrangerar Göta mediegrupp en workshop för Götabibliotekens fjärrlåneansvariga och andra intresserade inom vårt samarbete som arbetar med fjärrlån. Vi kommer bl.a. att samtala praktiskt om vad vi med gott samvete kan låna av varandra. Inbjudan kommer!

Vårt arbete med upphandling av bibliotekssystem har varit intensivt och har resulterat i att ett s.k. tilldelningsmöte hållits.  Eftersom processen är belagd med sekretess kommer resultatet bli offentligt först när Region Östergötlands upphandlingsenhet meddelar att så är fallet. Det spännande utvecklingsarbetet med upphandling av ny webb fortsätter också som planerat.
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt

Lån mellan bibliotek

Den eviga frågan om hur bibliotek runt om i Sverige lånar böcker av varandra fortsätter. Sveriges depåbiblioteket och lånecentral lånar inte ut böcker utgivna de senaste tre åren. Det meddelades 1 januari 2021. Även Stockholm, Göteborg och Malmö har inskränkt lån mellan bibliotek (fjärrlån) och lånar därför inte ut böcker utgivna de senaste fem åren.

I Götabibliotekens gemensamma medieplan 2019-2022, finns formuleringen “Genom inköpsförslag kan användaren påverka medieurvalet och en fjärrlåneansökan ska primärt ses som ett inköpsförslag.”

Götabiblioteken bevakar noga den fortsatta utvecklingen.
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt

Upphandling biblioteksdatasystem

Göta ILS= Integrated library system på svenska integrerat biblioteks system. Det är gruppen som arbetar med att ta fram en behovsanalys/kravspecifikation för nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken. Göta ILS består av representanter från Götas olika grupper; system, metadata, webb, 2 st bibliotekschefer samt från Regionbibliotek Östergötland. I arbetet har vi haft mycket god hjälp av Götabibliotekens styrgrupp och Region Östergötlands upphandlingsenhet.

Götabibliotekens upphandling går nu inledningsvis ut på remiss till leverantörer, därefter ut i skarpt läge. Det sker under förutsättning att ev inkomna inspel från leverantörer inte kräver att upphandlingsunderlaget behöver ses över ytterligare.

Utifall att upphandlingsunderlaget behöver revideras kommer tidsplanen att förskjutas framåt och Götabibliotekens upphandling går ut till leverantörer tidigast efter 17 september. Så är det planerat!

Våra expertgrupper får nu ge sig till tåls (och få en välförtjänt vila) till efter sommarledighet är över innan vi återupptar detta spännande arbete.

Trevlig sommar!

grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt

Ett fördjupat Götasamarbete

Det handlar om att ett fördjupat mediesamarbete för Götabiblioteken är på gång. Ett förslag kommer att presenteras under våren 2021. Redan nu arbetar Motala bibliotek med att ta fram en lokal Handlingsplan för medier.

Tanken är att utifrån vår gemensamma medieplan för Götabiblioteken gå vidare och ta fram en gemensam  Handlingsplan för medier inom Götasamarbetet. Den kommer att vara mer konkret och praktiskt inriktad. Här är Motala biblioteks pågående arbete en bra inspiration.

Göta mediegrupp har fått uppdraget från bibliotekscheferna i styrgruppen!
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt

Fjärrlånesamarbete

Biblioteksbladet uppmärksammade under försommaren den diskussion om fjärrlån som pågår med anledning av att depåbiblioteket i Umeå inte erbjuder fjärrlån under sommaren och att lånebegränsningar är att vänta under hösten. Dessutom har Malmö stadsbibliotek infört nya regler för fjärrlån som inneburit en diskussion i Skåne.

Kungl. biblioteket (samordningsansvar) pekar å sin sida på att det pågår en intern utredning om stärkt depåbiblioteksverksamhet som planeras klar i höst, vad regeringen kommer fram till kring den nationella biblioteksstrategin och den pågående översynen av pliktlagstiftningen.

Inom Götabibliotekens mediesamarbete är ambitionen att vi för en kontinuerlig dialog och uppföljning kring dessa frågor. Mycket konkret handlar det då om transportfrågor och korslån dvs. hur medieflödena ser ut mellan våra bibliotek. Det är ett återkommande ärende när bibliotekscheferna träffas.
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt
Källa: BBL Nyhetsbrev nr 4/2020