Bokstart Östergötland är avslutat och nu finns vår rapport att läsa. Vi som arbetat med projektet på regional och kommunal nivå vill genom den här rapporten sammanfatta det som skett. Vi vill dela med oss av det som varit bra, men även av det som blivit mindre bra. Ett projekts hela idé är att det ska vara möjligt att pröva nya saker, behålla det som fungerar och försöka igen på annat sätt för att komma fram till det bästa arbetssättet. Vi har hela tiden arbetat så, i nära dialog med varandra. Vi har lärt oss väldigt mycket. Om små barns språkutveckling, om utåtriktat arbete, om att samarbeta, om kommunikation och om mycket annat som det ibland är svårt att sätta ord på. Vi har lärt av andra – kunniga forskare och föreläsare, texter som finns på webbplatsen Bokstart.se, rapporter från andra Bokstarts-projekt och genom samtal med andra som arbetar med Bokstart. Och sist, men inte minst – vi har lärt av varandra och tillsammans med varandra.
Projektet är avslutat, men Bokstart Östergötland lever vidare genom de kommunala projekten och där har Regionbibliotek Östergötland fortsatt en sammanhållande roll. Har man en gång börjat bokstarta så kan man inte sluta. Alla bibliotek som deltog i det regionala projektet har fått medel från Statens kulturråd för att arbeta med och utveckla Bokstart och glädjande nog har fler bibliotek i Östergötland också bestämt sig för att börja bokstarta.
Den regionala gåvoboken, Knacka på av Anna Klara Tidholm, gör att alla barn i Östergötland, åtminstone till en viss del, nås av Bokstart. Tillsammans gör vi skillnad för familjerna och det lilla barnet.

Här finns rapporten