Medie- och informationskunnighet handlar om att stärka medborgarnas förmåga hantera den vardagliga informationsfloden för att kunna göra bra och informerade val. I slutändan syftar en stärkt medie- och informationskunnighet till att stärka ländernas demokrati.

MIK definierades från början av Unesco i ett läroplansramverk som förra året genomgick en stor uppdatering.

På Digiteket finns det nu en kurs kring det nya ramverket. Den här kursen guidar dig till vad ramverket innehåller, vad som är nytt och olika definitioner av begreppet. Denna kurs innehåller även ett antal översättningar som kan vara behjälpliga för er som arbetar med MIK i olika verksamheter.

För att gå kursen klickar du här