Under 2020–2022 genomförde Region Gotland, Region Värmland och Region Östergötland en fortbildning för och med ungdomsbibliotekarier i de tre regionerna.
Fortbildningen blev en spännande resa både för oss och de ungdomsbibliotekarier som valde att vara med. För att inspirera och underlätta för kollegor i andra regioner att göra något liknande har vi skrivit en rapport där vi berättar hur vi tänkte, hur vi gjorde och hur responsen blev från våra deltagare.
Anledningarna till att vi ville göra det tillsammans var flera. Dels är det roligare att arbeta ihop med andra, dels kan tre personer komma på fler bra idéer än man gör på egen hand. Ytterligare en viktig anledning var att det inte finns så många medarbetare på biblioteken i våra regioner som arbetar medunga, så om vi genomförde det tillsammans skulle deltagarna få chansen att träffa och utbyta erfarenheter med fler kollegor ute i landet.
Annica Hagel Arvidsson, Region Värmland
Cecilia Herdenstam, Gotlands länsbibliotek
Ingrid Loeld Rasch, Regionbibliotek Östergötland

Slutrapport Unga och bibliotek