Äldre dam i rullstol provar VR-glasögon med personal bredvid

Utomhus, i solen men under parasollen testar Nancy på Strömsborgs äldreboende VR-teknik med assistans av Ylva.

Det har varit en lång och instängd sommar för många äldre. Men nu i augusti får hyresgästerna på ett äldreboende i Motala i alla fall möjligheten att se delar av sin stad – i trygg, smittfri hemmiljö – med hjälp av VR-teknik.

I juli 2019 startade Regionbibliotek Östergötland tillsammans med Motala, Åtvidaberg och Ödeshögs bibliotek projektet Digitala tjänster för alla. Projektet skulle ha avslutats till sommaren 2020, men på grund av coronavirusläget kunde vissa delar inte genomföras som planerat under våren.
Bland annat handlade det om att testa att använda VR-glasögon för att visa olika miljöer för målgrupperna till projektet, hyresgäster på äldre- och LSS-boenden.

 

Under sommaren och hösten 2020 görs nu istället ett kompletterande VR-projekt tillsammans med Motala folkbibliotek och ett par äldreboenden i Motala kommun. Syftet är att ytterligare stärka de äldres möjligheter att vara delaktiga i samhället och att kunna använda digitala tjänster.

Två ungdomar med sommarjobb på biblioteket, Anton Flis och Vilgot Palm, har tagit bilder och filmer runt om i Motala samt redigerat dessa. Allt med handledning av personal från Motala bibliotek

Hyresgästerna på äldreboendena har gett förslag på vad de vill se i VR-glasögonen. Exempel på miljöer som är med är museerna Charlottenborgs slott, Övralid och Motormuseet, kyrkor i Motala, Göta kanal, stadsmiljöer, resa över Motalabron och vandring vid Varamobadet.

VR-filmerna och bilderna ska kompletteras med böcker vars innehåll knyter an till bilderna så att det går att göra samtals-/upplevelsepaket som personalen på boendena – tillsammans med bibliotekspersonal eller själva – kan använda i samkväm med de äldre.

Bilder och filmer kommer så långt som möjligt att göras tillgängliga på en webbplats så att även andra kan ta del av dem.