Den 22 mars 2022 bjöd Regionbibliotek Östergötland och Film i Öst in till MIK dag 2022. En digital konferens om medie- och informationskunnighet för dig som arbetar i skolan: lärare, skolpersonal, skolbibliotekarie eller för dig som jobbar på ett folkbibliotek med MIK-relaterade områden. 

Dagen bjöd på inspirerande föreläsningar och konkreta exempel på olika verktyg att använda inom MIK i skola och på bibliotek. Vi spelade in hela dagen och den finns tillgänglig på YouTube fram till 12 april 2022.

Läs om dagen här: https://regionbibliotekostergotland.se/events/mik-dag-2022/