Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Linda Sävhammar (sida 1 av 5)

Glad sommar!

Vi önskar er en riktigt skön sommar med sol, bad och härliga läsupplevelser!

Ny rapport – Digitala samhällshinder

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas.

Rapporten, “Digitala samhällshinder – En rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet”, är skriven av Terese Raymond och Katarina L Gidlund. Denna rapport  rekommenderas alla läsa som jobbar med digital delaktighet, digitala tjänster, digital utveckling i kommuner och regioner.

“- En viktig lärdom är att vi oftast väljer att formulera att utmaningen ligger i individens digitala utanförskap, när vi egentligen borde fokusera på att undanröja de digitala hinder som skapar utanförskapet, säger Katarina Gidlund, Mittuniversitetet.”

Läs rapporten här

Boksläpp – MIK-jam som metod för verksamhetsutveckling

bild på framsidan på boken MIK-jam. Boken är turkosfärgad med olika rutor med text samt en bild.Äntligen är det dags för boksläpp av boken MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling. Tre praktiska exempel skriven av Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Regionbibliotek Östergötland) och Marika Alneng (redaktör). Boken är utgiven av Regionbibliotek Östergötland.

Boken berättar på ett inspirerande sätt om hur man kan använda MIK-jam som en metod för att hjälpa biblioteken i sitt uppdrag att främja bildning och demokratins utveckling, och omsätta det i praktiken.

Datum: 17 maj 2022

Tid: 15.00

Boksläppet sker på Digiteket: https://digiteket.se/mikjam/

Deltar i samtalet gör: Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Regionbibliotek Östergötland) och Marika Alneng (redaktör).

Varmt välkomna!

Vill du beställa boken?

Beställning av boken MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling görs via Regionbibliotek Östergötland på e-post: regionbibliotek@regionostergotland.se

Den finns även tillgänglig för nedladdning . Ladda ner boken här (PDF)

Demokratidagen 2022

Den 31 mars 2022 samlades Götabibliotekens medarbetare till Demokratidagen 2022 – en dag om bibliotek och demokrati. Dagen var helt digital och sändes från scenen på Linköpings stadsbibliotek.

Max Valentin från Fabel var moderator och vi fick lyssna till följande föreläsningar som gav olika aspekter på bibliotekens roll i samhället.

Bibliotekets roll vid samhälle i kris
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Därför demokrati – om bibliotek och demokrati
Åsa Wikforss, filosof och författare i samtal med Peter Åkesson, bibliotekschef Tranås stadsbibliotek

Kan biblioteksprofessionen stödja Sveriges totalförsvar?
Bengt Kleijn, Försvarets materielverk och Andreas Nilsson, Försvarsmakten medverkar från Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Bibliotekens roll vid höjd beredskap
Håkan Carlberg, säkerhetsstrateg och Sonja Sandbacka, kommunikatör, Linköpings kommun

Hur påverkar digitaliseringen demokratin och vad betyder bibliotekens demokratiuppdrag idag?
Brit Stakston, mediestrateg och författare

Alla presentationer från dagen finns på Göta portal. Ni kan även mejla Regionbibliotek Östergötland för att få presentationerna: regionbibliotek@regionostergotland.se

Därför demokrati

Samtalet med Åsa Wikforss och Peter Åkesson finns inspelat och kan ses här nedan:

MIK dag 2022

Den 22 mars 2022 bjöd Regionbibliotek Östergötland och Film i Öst in till MIK dag 2022. En digital konferens om medie- och informationskunnighet för dig som arbetar i skolan: lärare, skolpersonal, skolbibliotekarie eller för dig som jobbar på ett folkbibliotek med MIK-relaterade områden. 

Dagen bjöd på inspirerande föreläsningar och konkreta exempel på olika verktyg att använda inom MIK i skola och på bibliotek. Vi spelade in hela dagen och den finns tillgänglig på YouTube fram till 12 april 2022.

Läs om dagen här: https://regionbibliotekostergotland.se/events/mik-dag-2022/