Skip to content

Biblioteksutveckling Östergötland

(Regionbibliotek Östergötland)

Författare: Linda Sävhammar (sida 1 av 6)

God Jul och Gott Nytt År!

Julkort med texten God jul och Gott Nytt År önskar Regionbibliotek Östergötland

MIK – lär känna det nya ramverket

Medie- och informationskunnighet handlar om att stärka medborgarnas förmåga hantera den vardagliga informationsfloden för att kunna göra bra och informerade val. I slutändan syftar en stärkt medie- och informationskunnighet till att stärka ländernas demokrati.

MIK definierades från början av Unesco i ett läroplansramverk som förra året genomgick en stor uppdatering.

På Digiteket finns det nu en kurs kring det nya ramverket. Den här kursen guidar dig till vad ramverket innehåller, vad som är nytt och olika definitioner av begreppet. Denna kurs innehåller även ett antal översättningar som kan vara behjälpliga för er som arbetar med MIK i olika verksamheter.

För att gå kursen klickar du här 

 

Grattis Ydre folkbibliotek!

Väldigt glädjande att nås av nyheten att ett av Götabiblioteken,  Ydre folkbibliotek, får Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet!

Juryns motivering:
Juryn har valt att tilldela Bengt Hjelmqvist pris 2022 till Christine ÅströmJosefine MolinderGunborg (Kicki) SamuelssonEls-Marie Larsson och Maria Björnsdotter för deras arbete på folkbiblioteken i Ydre kommun. Ydre är en av landets minsta kommuner, vilket kan medföra vissa utmaningar. Trots eller kanske tack vare detta, har Christine med personal lyckats arbeta upp Ydre bibliotek till att vara en betydelsefull verksamhet för alla åldrar. De jobbar i barnkonventionens anda, ser behoven och tar sig an sitt uppdrag med glimten i ögat. Med glädje och lekfullhet bjuder de in, men går framför allt ut till och samverkar med kommuninvånarna och lokala aktörer. De skapar personliga möten och relationer till barn och vuxna och gör dem delaktiga. Med sitt engagemang och sin kunskap är Ydre bibliotek en förebild och en inspirationskälla för andra folkbibliotek i Sverige.

Stor grattis till ert fina arbete som är en inspiration för alla inom Götabiblioteken och hela Sverige!

Läs hela artikeln om utmärkelsen på Svensk biblioteksförenings hemsida

Glad sommar!

Vi önskar er en riktigt skön sommar med sol, bad och härliga läsupplevelser!

Ny rapport – Digitala samhällshinder

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas.

Rapporten, “Digitala samhällshinder – En rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet”, är skriven av Terese Raymond och Katarina L Gidlund. Denna rapport  rekommenderas alla läsa som jobbar med digital delaktighet, digitala tjänster, digital utveckling i kommuner och regioner.

“- En viktig lärdom är att vi oftast väljer att formulera att utmaningen ligger i individens digitala utanförskap, när vi egentligen borde fokusera på att undanröja de digitala hinder som skapar utanförskapet, säger Katarina Gidlund, Mittuniversitetet.”

Läs rapporten här