hand målad i blått och gult med spretande fingrar

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Med anledning av det som händer i Ukraina har Digiteket påbörjat en samling av aktuella
biblioteksresurser. Resurserna är användbara för dig som arbetar på bibliotek.

Biblioteken har möjlighet att bidra med information, motverka desinformation och misinformation. Biblioteken kan även nyttja sina resurser för att fördjupa människors kunskap och samtidigt stärka det demokratiska samtalet kring vad som pågår idag i Ukraina.

 

Digiteket har därför påbörjat en samling av resurser för biblioteksmedarbetare. Resurser som på olika sätt är aktuella med anledning av kriget i Ukraina. Redan nu finns exempelvis litteraturlistor på olika teman och länkar till officiell information som kan användas i bibliotekens externa kommunikation. Det finns även information som rör de utmaningar som kommer i samband med stora mängder information