två äldre personer sitter vid ett långbord med iPad och bullar.Ska mitt sätt att bo styra i vilken mån jag kan använda digitala tjänster?

Nej, så ska det väl inte vara, men det är verkligheten för många som bor på äldreboenden eller på LSS-boenden. Det beror dels på att hyresgästerna inte har verktygen i form av surfplattor, mobiltelefoner eller datorer, men även att de inte har tillgång till internet och kompetensstöd.

Det finns undersökningar som beskriver denna situation, men vi blev också varse det i praktiken under projektet Taltidning till fler. Vi hade då kontakt med flera boenden i Östergötland och noterade problem som innebar att hyresgästerna inte kom igång att lyssna till taldagstidningen som de fått tillgång till.

Ökad självständighet och delaktighet

Under våren 2019 skissade vi därför på ett nytt projekt. Vi ville fortfarande bygga på samarbete mellan personal på folkbiblioteken och på boendena. Målet var samtidigt att ge de boende möjligheter att använda digitala tjänster, inte enbart taldagstidning och liknande biblioteksnära tjänster, utan även andra som kan ge ökad självständighet och delaktighet.

Vi valde att enbart jobba med tre kommuner, Motala, Åtvidaberg och Ödeshög. I respektive kommun deltar personal från bibliotek och omsorg. Sammanlagt medverkar fyra äldreboenden, två trygghetsboenden/dagverksamheter, tre LSS-boenden och tre LSS-dagverksamheter.

Projektets genomförande

Projektets genomförande är indelat i fyra varv. Varje varv inleds med en gemensam utbildningsdag för personal som deltar. Därefter infaller en handledningsperiod vilken avslutas med en uppföljning av vad man har gjort, vad som fungerat och hur man går vidare i nästa period. Därefter inleds nästa varv.

Vad vi har noterat så här långt

I samband med den första uppföljningen kunde vi konstatera att man inom äldreomsorgen kommit att använda fler digitala tjänster och handlett fler personer än personalen och projektledningen först räknat med. De tjänster som används är ofta SVT-play och Youtube. Man tittar på filmer, program eller videos, ofta om personer eller musik.

Inom LSS-omsorgen har man prövat de appar personalen trodde skulle bli aktuella, som att planera sin dag eller stöd för städning. De har dock nått färre personer än man trodde. Många av dessa personer har egen surfplatta och använder den ofta för att lyssna på musik, följa vissa artister eller spela spel. Man är redan ”fast” i vissa rutiner, som är svårare att bryta.

Det finns dock inget självändamål i att få deltagarna att sluta använda tjänster man redan nyttjar, men förhoppningen är att, på ett så intressant sätt som möjligt, presentera fler möjligheter.

Bibliotekets tjänster är kärnan

Ett fokus finns förstås på bibliotekens tjänster. Omsorgspersonalen har därför fått en introduktion till hur man söker och reserverar böcker m.m. på Götabibliotekens webbsida, hur man ser filmer via Cineasterna och använder Pressreader, Biblio och Legimus. Flera avdelningar och individer har nu även skaffat lånekort så att de kan börja använda tjänsterna.

Projektet finansieras med bidrag från Regionbibliotek Östergötland, Kulturrådet och Digitalt först. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskola och FUB Östergötland. Projektet pågår till och med juni 2020 och ska då ha gett input till en modul i Digiteket kring förmedling av tillgängliga medier.