Sista dag för att lämna remissvar på utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen har precis passerats. Utredningen föreslår insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin. Mäktar man inte djupdyka in i hela utredningen är tipset att istället läsa de kapitel som handlar om digitaliseringens följder för kulturen och förslaget att utreda hur bibliotekens utlån av e-böcker kan samordnas.
Ta också del av Kungliga bibliotekets remissvar på utredningen.
Och hela listan över samtliga remissvar finns på regeringens webbplats.