Dags för lite omvärldsbevakning? Då passar det utmärkt med Angelägen forskning, ett direktsänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Denna gång handlar forumet om demokratiska utmaningar och möjligheter på folkbibliotek i glesbygdsmiljöer.

Ingen föranmälan krävs och forumet sänds på Digitekets webbplats

Boka in tisdag 8 mars kl. 09:00–10:00

Hur ser de specifika villkoren ut för bibliotek i glesbygd? Vad är likvärdig biblioteksservice? Vilka problem är unika för glesbygd och vad behövs för att lösa dem? Hur arbetar bibliotek i glesbygd med bibliotekens prioriterade målgrupper och urfolket samer? Och inte minst viktigt – vad kan biblioteken i stort lära av biblioteken i glesbygd?

För att samtala om dessa angelägna frågor har Kulturrådet och Kungliga biblioteket denna gång bjudit in Joacim Hansson och Karin Råghall till Angelägen forskning. De kommer att samtala om villkoren för bibliotek i glesbygd utifrån ett demokratiperspektiv. Joacim Hansson är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet. Karin Råghall är bibliotekarie i Västerbotten.