Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Elisabeth Cserhalmi (sida 1 av 2)

Biblioteken och pandemin – ny rapport från Svensk biblioteksförening

I höstas höll Svensk biblioteksförening ett antal hearings med chefer på folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet för att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin. Nu finns  en rapport som är en sammanfattning och analys av de samtalen att läsa och ladda ned på föreningens hemsida.

 

Stärkta bibliotek

I mars öppnar ansökan för en ny omgång av Stärkta bibliotek.
Syftet är med bidraget är att öka utbud och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Kommuner kan söka bidraget under perioden 11 mars–8 april.

Nytt för i år är att Kulturrådet tar emot endast en ansökan/kommun. Kommuner som söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.

Kulturrådet prioriterar ansökningarna som gäller bibliotekens prioriterade målgrupper; barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Beslut om vilka kommuner som får Stärkta bibliotek 2021 kommer lämnas i juni.

Kulturrådet höll ett webbinarium 8 februari som kommer läggas upp i en textad version, länk dit kommer här inom kort.

Elisabeth Cserhalmi ny chef för Regionbiblioteket

Elisabeth Cserhalmi, porträttbild

Elisabeth Cserhalmi blir ny chef för Regionbibliotek Östergötland från 1 november 2017.

Regionbiblioteket är en del av Region Östergötland och ska verka för att alla invånare i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Regionbiblioteket driver Götabiblioteken som är ett samarbete mellan biblioteken i Östergötland och Tranås. Elisabeth Cserhalmi arbetar just nu som chef för Finspångs bibliotek som är ett av Götabiblioteken och har flera års erfarenhet av samarbetet. En av utmaningarna i dag är bibliotekets demokratiska uppdrag, att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Litteratur, läsning och barns språkutveckling är viktiga delar i det arbetet. Och samarbetet mellan biblioteken är en framgångsfaktor för regionen.

Personalen på regionbiblioteket och övriga Götabiblioteken ser fram emot fortsatt utveckling och gott samarbete när Elisabeth Cserhalmi tillträder som chef för Regionbibliotek Östergötland i november. Välkommen!

 

Götabibliotekens Unga berättare 2017

webb-banner för tävlingen Unga berättare 2017, lila bakgrund.Unga berättare, 16-30 år, skriver och delar sin text, sin röst, sin berättelse i Götabibliotekens årliga novelltävling Unga Berättare. Den pågår nu för 12:e året i rad och ska vara inlämnad senast den 20 augusti. Tävlingsreglerna finns på Götabibliotekens webb här.

Fortsätt läsa om götabibliotekens unga berättare 2017

Biblioteksutveckling

biblioteksplanSyftet med biblioteksplaner är att alla i landet ska få jämlik tillgång till bibliotekensverksamhet och att den ska hålla hög kvalitet. Regional biblioteksplan för Östergötland 2016 – 2019 antogs av regionfullmäktige den 27/4.

Några utvecklingsområden för 2016-2019 är:

  • Biblioteken som arena för författare, läslust och skapande verksamhet
  • Demokrati och delaktighet, barns språkutveckling och barnrättsfrågor
  • Digitala e-tjänster, medie- och informationskunnighet (MIK) och tillgänglig information
  • Skolbiblioteksutveckling

Ladda ner regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 här (pdf)