Skip to content

Biblioteksutveckling Östergötland

(Regionbibliotek Östergötland)

Författare: Elisabeth Cserhalmi (sida 1 av 2)

Från kris till kraft – återstart för kulturen

Sista dag för att lämna remissvar på utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen har precis passerats. Utredningen föreslår insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin. Mäktar man inte djupdyka in i hela utredningen är tipset att istället läsa de kapitel som handlar om digitaliseringens följder för kulturen och förslaget att utreda hur bibliotekens utlån av e-böcker kan samordnas.
Ta också del av Kungliga bibliotekets remissvar på utredningen.
Och hela listan över samtliga remissvar finns på regeringens webbplats.

 

Angelägen forskning #3: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter

Dags för lite omvärldsbevakning? Då passar det utmärkt med Angelägen forskning, ett direktsänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Denna gång handlar forumet om demokratiska utmaningar och möjligheter på folkbibliotek i glesbygdsmiljöer.

Ingen föranmälan krävs och forumet sänds på Digitekets webbplats

Boka in tisdag 8 mars kl. 09:00–10:00

Hur ser de specifika villkoren ut för bibliotek i glesbygd? Vad är likvärdig biblioteksservice? Vilka problem är unika för glesbygd och vad behövs för att lösa dem? Hur arbetar bibliotek i glesbygd med bibliotekens prioriterade målgrupper och urfolket samer? Och inte minst viktigt – vad kan biblioteken i stort lära av biblioteken i glesbygd?

För att samtala om dessa angelägna frågor har Kulturrådet och Kungliga biblioteket denna gång bjudit in Joacim Hansson och Karin Råghall till Angelägen forskning. De kommer att samtala om villkoren för bibliotek i glesbygd utifrån ett demokratiperspektiv. Joacim Hansson är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet. Karin Råghall är bibliotekarie i Västerbotten.

Biblioteken och pandemin – ny rapport från Svensk biblioteksförening

I höstas höll Svensk biblioteksförening ett antal hearings med chefer på folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet för att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin. Nu finns  en rapport som är en sammanfattning och analys av de samtalen att läsa och ladda ned på föreningens hemsida.

 

Stärkta bibliotek

I mars öppnar ansökan för en ny omgång av Stärkta bibliotek.
Syftet är med bidraget är att öka utbud och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Kommuner kan söka bidraget under perioden 11 mars–8 april.

Nytt för i år är att Kulturrådet tar emot endast en ansökan/kommun. Kommuner som söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.

Kulturrådet prioriterar ansökningarna som gäller bibliotekens prioriterade målgrupper; barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Beslut om vilka kommuner som får Stärkta bibliotek 2021 kommer lämnas i juni.

Kulturrådet höll ett webbinarium 8 februari som kommer läggas upp i en textad version, länk dit kommer här inom kort.

Elisabeth Cserhalmi ny chef för Regionbiblioteket

Elisabeth Cserhalmi, porträttbild

Elisabeth Cserhalmi blir ny chef för Regionbibliotek Östergötland från 1 november 2017.

Regionbiblioteket är en del av Region Östergötland och ska verka för att alla invånare i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Regionbiblioteket driver Götabiblioteken som är ett samarbete mellan biblioteken i Östergötland och Tranås. Elisabeth Cserhalmi arbetar just nu som chef för Finspångs bibliotek som är ett av Götabiblioteken och har flera års erfarenhet av samarbetet. En av utmaningarna i dag är bibliotekets demokratiska uppdrag, att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Litteratur, läsning och barns språkutveckling är viktiga delar i det arbetet. Och samarbetet mellan biblioteken är en framgångsfaktor för regionen.

Personalen på regionbiblioteket och övriga Götabiblioteken ser fram emot fortsatt utveckling och gott samarbete när Elisabeth Cserhalmi tillträder som chef för Regionbibliotek Östergötland i november. Välkommen!