Redan torsdag 10 februari äger den årliga nationella mediekonferensen rum/webbinarium där vi på Götabiblioteken är med och arrangerar.  Du hittar program och anmälan här. Sändningen sker från Umeå!

Den 18 mars arrangerar Göta mediegrupp en workshop för Götabibliotekens fjärrlåneansvariga och andra intresserade inom vårt samarbete som arbetar med fjärrlån. Vi kommer bl.a. att samtala praktiskt om vad vi med gott samvete kan låna av varandra. Inbjudan kommer!

Vårt arbete med upphandling av bibliotekssystem har varit intensivt och har resulterat i att ett s.k. tilldelningsmöte hållits.  Eftersom processen är belagd med sekretess kommer resultatet bli offentligt först när Region Östergötlands upphandlingsenhet meddelar att så är fallet. Det spännande utvecklingsarbetet med upphandling av ny webb fortsätter också som planerat.
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt