Under 2016 deltog 1431 personer i samhällsorienteringen i Östergötland, vilket kan jämföras med 1111 personer 2015.
Prognosen för 2017 är något oviss då det varierar i de uppgifterna som vi fått. En rimlig prognos borde vara att vi under våren 2017 får samma inflöde i kommunerna som vi hade under 2016 och sedan att vi börjar ana en minskning under hösten 2017. Vi planerar för att vi under 2017 kommer utbilda cirka 1200 kursdeltagare.