Arbetet med att ta fram en behovsanalys för ett nytt biblioteksdatasystem  för Götabiblioteken fortsätter. Det är Göta ILS som som på uppdrag av styrgruppen bereder frågan. De flesta av  er vet säkert vad som är på gång. Vårt nuvarande avtal löper ut i juni 2022.

Syftet med arbetet är att framtidsäkra programvaran så att framtidens behov och krav går att möta.

Mer information finns på Göta portal!

Hörndekoration i Götabiblioteksfärgerna rosa, blågrönt och grått.