Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Linda Skårbratt (sida 1 av 3)

Götabibliotekens programverksamhet

Bibliotekspersonal förbereder filminspelning om vårens böcker

Med på bild är Albin Haraldsson och Mia Moberg från Linköpings stadsbibliotek som förbereder en inspelning av Vårens böcker istället för att hålla publika föreläsningar. Fotograf: Lina Zöger

Att första halvan av året 2020 har varit en annorlunda tid på många sätt är vi nog alla överens om.  Inom biblioteksvärlden har programverksamheten fått anpassas efter de rådande direktiven från Folkhälsomyndigheten och kommunernas hantering av covid19. Resultatet blev en kreativ ström av idéer där bibliotekspersonalen arbetat mer med digitala lösningar och ändrat fokus för att upprätthålla en programverksamhet och nå ut med läsfrämjande aktiviteter. Många har utgått från ledorden “vi ställer inte in, vi ställer om”.

När vi pratade med olika medarbetare på Götabiblioteken såg vi just det: att biblioteken utvecklat stor kreativitet för att kunna fortsätta med sin programverksamhet fast det inte längre var möjligt att göra några fysiska program. Därför fick vi idén att samla de programansvariga  inom Götabiblioteken till ett distansmöte, för att bolla idéer och inspirera varandra inför sommaren och hösten.
På mötet deltog programansvariga från Linköping, Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och Tranås. Det blev en spännande diskussion med tillbakablickar från vårens omställning till framtidsspaning kring hur omställningen kommer påverka ordinarie biblioteksverksamhet.

En del av mötet bestod i att dela med sig av de lärdomar man fått kring avtalsskrivande, digitalt skapande och hur kommunernas olika direktiv genererar olika satsningar inom programverksamheterna.

Vad har biblioteken gjort annorlunda?
Fler filmade sagostunder och boktips, livestreamade författarsamtal, digitala inspirationsmöten med förskolepersonal, livestreamade teaterföreställningar, ett tydligare arbete med hashtaggar för att bättre nå ut i sociala medier osv. Ett tätare samarbete med lokala tidningar, radiokanaler och kommunal information i tryckt form. En satsning på tipspromenader i närområdet, pysselpåsar för barn  och fler popup-aktiviteter utomhus.

Det vi tillsammans kom fram till är att det digitala spåret kommer finnas med som ett alternativ i programverksamheten och att vissa evenemang är svåra att föra över rakt av till ett digitalt alternativ.

Vi hoppas kunna ses igen och diskutera Götabibliotekens programverksamhet under hösten för att fortsätta inspirera varandra till att skapa kreativa program i stort och smått.

Folio – ett nytt biblioteksdatasystem

Den 9 mars bjöd Chalmers bibliotek in till en Folio-dag. Götabiblioteken representerades av Kerstin Ryd (Göta system), Björn Nyqvist (Göta metadata) och Linda Skårbratt (Göta webbredaktion).Konferensdeltagare på Folio-dagen

Chalmers bibliotek är först ut i världen att använda open source-lösningen Folio i tätt samarbete med driftleverantören EBSCO. Att Chalmers blev först ut i världen att använda Folio är för att EBSCO erbjöd dem att vara betatestare och tillsammans med dem utveckla en lösning. Fler bibliotek är på väg in i bland annat USA och Tyskland. Biblioteken som ansluter sig är precis som Chalmers universitetsbibliotek.

Dagen innehöll många intressanta lärdomar, som Götabiblioteken kan ha nytta av i processen att kartlägga behov och krav inför upphandlingen av nytt biblioteksdatasystem inom arbetsgruppen Göta ILS. Presentationerna handlade lika mycket om själva systemet som om processen att migrera från ett system till ett annat samt hur alla arbetsprocesser har granskats med nya ögon.

Under eftermiddagen erbjöds demotillfällen utifrån olika perspektiv, som datamigrering & integrationer, förvärv & katalog, cirkulation & användarperspektiv samt ERM & e-resurser.
Dagen avslutades med en intressant paneldiskussion med representanter från Svenska Koha-nätverket och från Chalmers biblioteks FOLIO-team, kring varför man valt att satsa på en open source-lösning.

Grattis till DigidelCenter i Motala

Regionbibliotek Östergötland gratulerar Motala bibliotek som genom sitt DigidelCenter har vunnit priset som årets medarbetarinnovation i Motala kommun. DigidelCenters personal med blommor och diplom

På bilden ser vi de glada vinnarna från DigidelCenter: Susanne Kastbom, Alexander Tergeland, Linda Sävhammar Gustafsson och Emelie Ekholm.

Motiveringen till priset:

”Motala bibliotek har utvecklat en framgångsrik modell för att arbeta med digital delaktighet. På Digidelcenter – och i uppsökande verksamhet – anordnas olika aktiviteter riktade till en bred målgrupp. Verksamheten bedrivs i samarbete med näringsliv och intresseorganisatoner. Arbetet har fått nationell uppmärksamhet på regeringsnivå. Tack vare arbetet vid Digidelcenter inför nu 15 andra kommuner med statlig finansiering Digidelcenter enligt Motalas modell. Initiativet bidrar till 10 av 14 resultatmål i Motala kommuns Lokala utvecklingsprogram och har stor potential till ytterligare spridning.”

Med vinsten är de också en av tre finalister till priset Årets innovation som delas ut under Motalagalan den 9 november.

Grattis och lycka till!

Diplomerade samhällskommunikatörer

Nio glada samhällskommunikatörer får efterlängtade diplom! Den 3 oktober var samhällsorienteringsgänget i Malmö och deltog i en avslutningsceremoni för de samhällskommunikatörer i landet som genomgått en ettårig utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer.  Det har varit ett tufft år då alla arbetet för fullt vid sidan av studierna.

Äntligen är dock alla färdiga och kaNio samhällskommunikatörer med diplomn pusta ut, men med massor av ny kunskap och metoder att ta med ut på fältet!

På bilden ser vi: Said Abdulle Hersi, Khadija Talleb, Clara Gorgis, Hala Albayati, Shireen Haj Mustaffa, Ghassan Al-Janabi, Ukbit Andu, Maha Babeke och Adam Odisho.

Årets skolbibliotek

Bild på Alléskolans bibliotekspersonalRegionbibliotek Östergötland gratulerar Alléskolan i Åtvidaberg som idag tilldelas priset Årets skolbibliotek på Bokmässan i Göteborg.

På bilden ser vi Alléskolans bibliotekspersonal Christina Holmén Hägerdal , Karin Nielsen Lundin, Anna Danielsson och Lina Nässén.

Här är juryns motivering:
”En väl strukturerad och integrerad verksamhet som är tydligt kopplad till målen i läroplanen. Höga ambitioner för alla elever oavsett deras skilda förutsättningar samt att utvecklingen följs upp och stöttas på flera olika plan. Inom MIK har de pilotklasser skolan satsat på uppvisat bra resultat i nationella prov. Detta bygger skolbiblioteket nu vidare på för progression mellan årskurserna. Trots de utmaningar som möter en skolhuvudman i en mindre kommun, förmår skolbiblioteket erbjuda en uthållig och långsiktig verksamhet som ger kunskap, kraft, glädje och inspiration till både elever och personal.”

För mer information om priset och tidigare vinnare gå till Nationella skolbiblioteksgruppens webbplats.