Den 9 mars bjöd Chalmers bibliotek in till en Folio-dag. Götabiblioteken representerades av Kerstin Ryd (Göta system), Björn Nyqvist (Göta metadata) och Linda Skårbratt (Göta webbredaktion).Konferensdeltagare på Folio-dagen

Chalmers bibliotek är först ut i världen att använda open source-lösningen Folio i tätt samarbete med driftleverantören EBSCO. Att Chalmers blev först ut i världen att använda Folio är för att EBSCO erbjöd dem att vara betatestare och tillsammans med dem utveckla en lösning. Fler bibliotek är på väg in i bland annat USA och Tyskland. Biblioteken som ansluter sig är precis som Chalmers universitetsbibliotek.

Dagen innehöll många intressanta lärdomar, som Götabiblioteken kan ha nytta av i processen att kartlägga behov och krav inför upphandlingen av nytt biblioteksdatasystem inom arbetsgruppen Göta ILS. Presentationerna handlade lika mycket om själva systemet som om processen att migrera från ett system till ett annat samt hur alla arbetsprocesser har granskats med nya ögon.

Under eftermiddagen erbjöds demotillfällen utifrån olika perspektiv, som datamigrering & integrationer, förvärv & katalog, cirkulation & användarperspektiv samt ERM & e-resurser.
Dagen avslutades med en intressant paneldiskussion med representanter från Svenska Koha-nätverket och från Chalmers biblioteks FOLIO-team, kring varför man valt att satsa på en open source-lösning.