Bibliotekspersonal förbereder filminspelning om vårens böcker

Med på bild är Albin Haraldsson och Mia Moberg från Linköpings stadsbibliotek som förbereder en inspelning av Vårens böcker istället för att hålla publika föreläsningar. Fotograf: Lina Zöger

Att första halvan av året 2020 har varit en annorlunda tid på många sätt är vi nog alla överens om.  Inom biblioteksvärlden har programverksamheten fått anpassas efter de rådande direktiven från Folkhälsomyndigheten och kommunernas hantering av covid19. Resultatet blev en kreativ ström av idéer där bibliotekspersonalen arbetat mer med digitala lösningar och ändrat fokus för att upprätthålla en programverksamhet och nå ut med läsfrämjande aktiviteter. Många har utgått från ledorden “vi ställer inte in, vi ställer om”.

När vi pratade med olika medarbetare på Götabiblioteken såg vi just det: att biblioteken utvecklat stor kreativitet för att kunna fortsätta med sin programverksamhet fast det inte längre var möjligt att göra några fysiska program. Därför fick vi idén att samla de programansvariga  inom Götabiblioteken till ett distansmöte, för att bolla idéer och inspirera varandra inför sommaren och hösten.
På mötet deltog programansvariga från Linköping, Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och Tranås. Det blev en spännande diskussion med tillbakablickar från vårens omställning till framtidsspaning kring hur omställningen kommer påverka ordinarie biblioteksverksamhet.

En del av mötet bestod i att dela med sig av de lärdomar man fått kring avtalsskrivande, digitalt skapande och hur kommunernas olika direktiv genererar olika satsningar inom programverksamheterna.

Vad har biblioteken gjort annorlunda?
Fler filmade sagostunder och boktips, livestreamade författarsamtal, digitala inspirationsmöten med förskolepersonal, livestreamade teaterföreställningar, ett tydligare arbete med hashtaggar för att bättre nå ut i sociala medier osv. Ett tätare samarbete med lokala tidningar, radiokanaler och kommunal information i tryckt form. En satsning på tipspromenader i närområdet, pysselpåsar för barn  och fler popup-aktiviteter utomhus.

Det vi tillsammans kom fram till är att det digitala spåret kommer finnas med som ett alternativ i programverksamheten och att vissa evenemang är svåra att föra över rakt av till ett digitalt alternativ.

Vi hoppas kunna ses igen och diskutera Götabibliotekens programverksamhet under hösten för att fortsätta inspirera varandra till att skapa kreativa program i stort och smått.