Våren 2020 utlyste Götabiblioteken en tävling – Poesipandemi. Alla som ville fick vara med att skapa en pandemi av poesin.

När tävlingen avslutades hade över 200 dikter kommit in. En jury valde ut åtta vinnardikter och dessa publicerades på Götabibliotekens hemsida. För att dikterna ska bli lästa av fler har Regionbibliotek Östergötland sammanställt en antologi. Alla som deltog i tävlingen tillfrågades om de ville vara med.

Det är en stark upplevelse att läsa alla dessa dikter som på ett eller annat sätt speglar hur det är att leva i en mycket speciell historisk tid. Så många skiftande känslor uttrycks i ord  – sorg, längtan, ilska, frustration och faktiskt även glädje.

Det finns ytterligare skäl till varför vi ger ut antologin. Dels är den intressant och viktig som ett tidsdokument. Dels vill vi uppmuntra till eget skrivande. Alla kan inte ha författandet som yrke, men många har något att berätta.

Vi hoppas att du får stor behållning av antologin!

Boken finns att låna som e-bok på Götabiblioteken.