Kungliga biblioteket presenterar en ny e-boksapp. Bläddra är en digital bibliotekstjänst som lyfter fram litteratur på nationella minoritetsspråk. Genom projektet med att ta fram appen kan böcker på samiska och romani chib, som tidigare inte funnits i elektronisk form bli fritt tillgängliga. Fokus är till en början e-böcker på samiska, romani chib och deras varieteter, men tanken är att innehållet i appen även ska omfatta material på finska, meänkieli och jiddisch framöver.

Regionbiblioteket ser fram emot lanseringen av appen under våren 2021.
Läs mer om projeket på KB:s hemsida.

En mobiltelefon mot grön bakgrund. På skärmen presenteras appen Bläddra.

Bild hämtad från kb.se.