I höstas höll Svensk biblioteksförening ett antal hearings med chefer på folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet för att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin. Nu finns  en rapport som är en sammanfattning och analys av de samtalen att läsa och ladda ned på föreningens hemsida.