Många kommuner i Sverige arbetar med digitalt stöd till personal och boende inom äldreomsorg och LSS-omsorg. Men biblioteken är inte med i arbetet trots att de har ett brett digitalt utbud.
Biblioteken måste ta för sig mer och presentera alla sina tjänster –  som digitala böcker och tidningar, information från andra källor, underhållning och för sociala kontakter. Det är en av slutsatserna i rapporten Distansundervisning i digitala tjänster  som undersökt hur man kan utveckla digital samverkan mellan bibliotek och omsorg trots att det inte går att träffas fysiskt.

Startpunkten för rapporten var Götabibliotekens samverkan mellan bibliotek och omsorg i två olika projekt. I det senaste projektet Digitala tjänster för alla deltog personal från bibliotek och omsorg samt äldre och andra personer på boenden och i dagverksamheter från tre kommuner. På grund av coronapandemin fick det avslutande arbetet delvis göras digitalt. Vid uppföljningen hösten 2020 noterades att kontakten mellan bibliotek och enheterna inom omsorgen knappt upprätthölls, bland annat på grund av att personalen och hyresgästerna inte kunde träffas fysiskt.

Tanken väcktes därför att undersöka hur man på distans kan använda digital teknik för att stötta personal och målgrupper att få tillgång till digitala tjänster. Undersökningen har genomförts genom sökningar på internet på svenska och engelska, samt genom samtal med representanter för olika kommuner och organisationer i Sverige, Norge och Åland.

Läs rapporten här/Ladda ner rapporten här:

Distansundervisning i digitala tjänster 210311