Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 2 av 24

Skrivartävlingar – Götabiblioteken

 

Två olika skrivartävlingar drar igång!
Unga berättare är en novelltävling för den som är 16-30 år och bosatt i Östergötland eller Tranås. Läs mer här

Poesipandemi-tävlingen har vi skapat för att poesin ska spridas och flöda fritt. Läs mer här

Foto: Ingrid Loeld Rasch

Ett nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken

Arbetet med att ta fram en behovsanalys för ett nytt biblioteksdatasystem  för Götabiblioteken fortsätter. Det är Göta ILS som som på uppdrag av styrgruppen bereder frågan. De flesta av  er vet säkert vad som är på gång. Vårt nuvarande avtal löper ut i juni 2022.

Syftet med arbetet är att framtidsäkra programvaran så att framtidens behov och krav går att möta.

Mer information finns på Göta portal!

Ändrade rutiner på grund av Covid-19

Region Östergötland har formulerat riktlinjer för samlingar, möten och träffar fram till 30 april 2020 vilket innebär att vi ställer in en del evenemang, gör om en del evenemang till träffar online, och försöker kommunicera via telefon och Skype i de fall det är möjligt. Det kommer innebära att evenemang ni anmält er till kanske inte blir av. Ni som har anmält er kommer få mail om detta.

Folio – ett nytt biblioteksdatasystem

Den 9 mars bjöd Chalmers bibliotek in till en Folio-dag. Götabiblioteken representerades av Kerstin Ryd (Göta system), Björn Nyqvist (Göta metadata) och Linda Skårbratt (Göta webbredaktion).Konferensdeltagare på Folio-dagen

Chalmers bibliotek är först ut i världen att använda open source-lösningen Folio i tätt samarbete med driftleverantören EBSCO. Att Chalmers blev först ut i världen att använda Folio är för att EBSCO erbjöd dem att vara betatestare och tillsammans med dem utveckla en lösning. Fler bibliotek är på väg in i bland annat USA och Tyskland. Biblioteken som ansluter sig är precis som Chalmers universitetsbibliotek.

Dagen innehöll många intressanta lärdomar, som Götabiblioteken kan ha nytta av i processen att kartlägga behov och krav inför upphandlingen av nytt biblioteksdatasystem inom arbetsgruppen Göta ILS. Presentationerna handlade lika mycket om själva systemet som om processen att migrera från ett system till ett annat samt hur alla arbetsprocesser har granskats med nya ögon.

Under eftermiddagen erbjöds demotillfällen utifrån olika perspektiv, som datamigrering & integrationer, förvärv & katalog, cirkulation & användarperspektiv samt ERM & e-resurser.
Dagen avslutades med en intressant paneldiskussion med representanter från Svenska Koha-nätverket och från Chalmers biblioteks FOLIO-team, kring varför man valt att satsa på en open source-lösning.

Östgötar är flitiga talboksläsare

Östergötland är ett talboksläsande län. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers låne- och nedladdningsstatistik för 2019.

Här finns nära 4 000 talboksläsare.
Här finns också flest Talboken kommer-låntagare i hela Sverige, det vill säga läsare som via biblioteket får böcker direkt till sin digitala spelare. När det gäller antalet nedladdningar via TBK ligger länet i en klass för sig med 2 760 nedladdningar.
Enligt länets tillgänglighetsbibliotekarier –  nätverket Göta tillgänglighet – beror de många läsarna till stor del på projektet Taltidning till fler som pågick under åren 2017-2018. Det var ett projekt som gav tillgänglighetsbibliotekarierna möjlighet till mer utåtriktad verksamhet där de till exempel kunde besöka äldreboenden, dagcentra, hemtjänstpersonal och informera om tillgängliga medier.
Taltidning till fler drevs av Regionbibliotek Östergötland på uppdrag av MTM. Det syftade till att ge ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet och dagstidningar som taltidning i synnerhet. Målgruppen var framförallt bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorgen.  I projektet testades också olika marknadsföringsinsatser som filmer på pendeltåg, i butiker och på vårdcentraler.
Erfarenheterna gav nytt projekt
Taltidningsprojektet gav många erfarenheter som nu tas tillvara i projektet Digitala tjänster för alla. Det är ett projekt i tre kommuner – Motala, Åtvidaberg och Ödeshög – där personal på folkbiblioteken och inom omsorgen samarbetar för att de boende ska bli digitalt delaktiga och ha möjligheten att använda digitala tjänster, inte enbart taldagstidning och liknande biblioteksnära tjänster, utan även andra som kan ge ökad självständighet och delaktighet.
Projektet finansieras av Regionbibliotek Östergötland, Kulturrådet och Digitalt först.

Läs mer om talboksstatistiken på legimus.se/bibliotek