Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Lena Udd (sida 1 av 2)

Östgötar är flitiga talboksläsare

Östergötland är ett talboksläsande län. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers låne- och nedladdningsstatistik för 2019.

Här finns nära 4 000 talboksläsare.
Här finns också flest Talboken kommer-låntagare i hela Sverige, det vill säga läsare som via biblioteket får böcker direkt till sin digitala spelare. När det gäller antalet nedladdningar via TBK ligger länet i en klass för sig med 2 760 nedladdningar.
Enligt länets tillgänglighetsbibliotekarier –  nätverket Göta tillgänglighet – beror de många läsarna till stor del på projektet Taltidning till fler som pågick under åren 2017-2018. Det var ett projekt som gav tillgänglighetsbibliotekarierna möjlighet till mer utåtriktad verksamhet där de till exempel kunde besöka äldreboenden, dagcentra, hemtjänstpersonal och informera om tillgängliga medier.
Taltidning till fler drevs av Regionbibliotek Östergötland på uppdrag av MTM. Det syftade till att ge ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet och dagstidningar som taltidning i synnerhet. Målgruppen var framförallt bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorgen.  I projektet testades också olika marknadsföringsinsatser som filmer på pendeltåg, i butiker och på vårdcentraler.
Erfarenheterna gav nytt projekt
Taltidningsprojektet gav många erfarenheter som nu tas tillvara i projektet Digitala tjänster för alla. Det är ett projekt i tre kommuner – Motala, Åtvidaberg och Ödeshög – där personal på folkbiblioteken och inom omsorgen samarbetar för att de boende ska bli digitalt delaktiga och ha möjligheten att använda digitala tjänster, inte enbart taldagstidning och liknande biblioteksnära tjänster, utan även andra som kan ge ökad självständighet och delaktighet.
Projektet finansieras av Regionbibliotek Östergötland, Kulturrådet och Digitalt först.

Läs mer om talboksstatistiken på legimus.se/bibliotek

Så når vi fler!

Hur man arbetar uppsökande med tillgängliga medier för att nå fler läsare, och vilka vinster det ger. Erfarenheter av att kombinera tillgängliga medier med digitalt först. Och tankar om hur en kan undvika att medierna står i vägen för det läsfrämjande uppdraget.
Det är något av allt det som kommer att tas upp på den nationella konferensen Så når vi fler i Linköping i maj.

Under två år har regionbiblioteken i Östergötland, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala tillsammans med MTM och folkbiblioteken drivit metodutvecklingsprojekt för att bättre nå ut med tillgängliga medier till alla som behöver dem. Nu har de samlat sina bästa erfarenheter och tips i en inspirationsskrift som släpps i och med konferensen.

Det blir många goda exempel och konkreta tips på bland annat hur en får till bra samverkan mellan regionbiblioteket och folkbiblioteken. Hur en utbildar sina kollegor i tillgängliga medier, nya sätt att marknadsföra sig och hur man exponerar tillgängliga medier i biblioteksrummet (och utanför). En ny rapport om hur en kan arbeta med tillgängliga medier utifrån storstadsregionens speciella förutsättningar presenteras också.

Konferensen, liksom inspirationsskriften Så når vi fler är gratis, lunch och fika ingår. Länk för anmälan hittar du här:

https://regionbibliotekostergotland.se/events/sa-nar-vi-fler/

 

Talboken kommer – snart till ännu fler

person läser med taltidningsspelareSedan några veckor tillbaka pågår en pilotverksamhet i Östergötland. Tillsammans med Syncentralen testar biblioteken i Motala, Linköping och Norrköping rutiner för att erbjuda tjänsten Talboken kommer till talboksläsare som inte har en tidningsprenumeration. Testet är initierat av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
Hittills har det varit så att enbart den som har en taldagstidning har kunnat använda tjänsten med digital överföring av talböcker. I taldagstidningsprenumerationen har det ingått en digital Daisyspelare, router med internetuppkoppling samt support från Taltidningshjälpen. Men målsättningen har varit att så småningom introducera Talboken kommer till alla talboksläsare som vill  ha tjänsten.

Pilottestet är i liten skala, en dryg handfull talboksläsare i Motala, Linköping och Norrköping kommer att delta. Syncentralen tillhandahåller digitala Daisyspelare och för att delta i testet bör talboksläsaren ha internetuppkoppling eller vara villig att skaffa. Syncentralen installerar och anpassar spelaren vid ett hembesök samt utbildar i hanteringen av spelaren. Biblioteken i sin tur lägger upp låntagaren i Legimus på samma sätt som andra Talboken kommer-läsare.

Eftersom det enbart är tidningsprenumeranter som har tillgång till Taltidningshjälpen  är syftet med testet  att skapa rutiner för vad Syncentralen ska göra och vilket stöd de ska erbjuda, och vilket stöd biblioteken ska ge.

Linköping bäst i Sverige!

Flest Talboken kommer-låntagare i landet. Tillgänglighetsbibliotekarierna Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck är nöjda, men vill ha fler.

Med Talboken kommer, det vill säga digital utsändning av talböcker, kan många bokmalar få sitt lystmäte. Det går snabbt att få de efterlängtade böckerna och du kan också få hem många till ditt digitala bibliotek på en gång. Det här är något som talbokslåntagarna i Linköping snappat upp. Linköpings stadsbibliotek har idag flest Talboken kommer-låntagare i hela landet!

Idag har 80 bibliotek i Sverige anslutit sig till tjänsten. Av de 300 låntagare som nu finns registrerade i landet finns 74 i Östergötland och 44 i Linköpings kommun.

Tjänsten Talboken kommer startades på prov 2016 av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Den innebär att den som är talbokslåntagare och har en taldagstidningsprenumeration kan få sina lånade böcker nedladdade direkt i en  mediaspelare. Biblioteken i Linköping, Motala och Mjölby kom med i försöken våren 2017 och från årsskiftet ingår tjänsten i ordinarie drift hos MTM. Den kan nu erbjudas i alla kommuner i Sverige.

Under 2017 ökade också antalet taldagstidningsprenumeranter i Östergötland med 11 procent och antalet Legimus-användare över 18 år med 24procent. Ökningarna kan till stor del förklaras av folkbibliotekariernas arbete med att informera om de möjligheter som finns att läsa på andra sätt än genom vanlig text i tidningar och böcker. Under 2017 hade Götabiblioteken extra medel att använda till detta genom projektet Taltidning till fler. Projektet fortsätter och avslutas 2018. Det är initierat och finansierat av MTM.

RBÖ bland filterbubblor och sociala medier

Föreläsning om filterbubblor

Källkritik, filterbubblor, sociala medier – medie- och informationskunnighet (MIK). Det är heta frågor för biblioteken, både nu och kommande år. Det handlar bland annat om hur biblioteken och bibliotekspersonalen ska förhålla sig till, stötta och i vissa fall utbilda låntagare och besökare i den nya (nåja) digitala världen. Regionbibliotek Östergötland satte sig nyligen vid skolbänken i en rejäl duvning. Det blev en stundtals skrämmande dag.

Ronny Andersson, IT-pedagog från Umeå, föreläste om hur medielandskapet förändrat sig i och med det digitala landskapet och sociala medier. Något som  – och det är viktigt – lägger över ansvaret att tolka vad som är sant, troligt eller falskt  till individen. Registrerade tidningar och tidskrifter, oavsett om de är tryckta eller digitala, har journalister som ska följa en yrkeskodex och en ansvarig utgivare som kan råka riktigt illa ut om det hen publicerar är oriktigt eller faller under rubriken förtal. Men bloggar, vloggar , egna hemsidor , inlägg på Facebook, Snapchat, Instagram  eller Flashback med mera  kan berätta vad de vill för dig – det finns ingen som har faktagranskat dem. Det får du göra själv.

Kolla upp enkla fakta
Så Ronny lärde ut många enkla, handfasta knep för att genomskåda de värsta fällorna och att göra smarta ”googlingar”. Är du till exempel på en hemsida som du är lite tveksam till: Googla sådant som verkar vara hårdfakta. Ta något enkelt som ett angivet årtal eller hur hög en bergstopp är, och se hur många träffar du får på det. Får du bara en träff – bli misstänksam. Ta någon annan typisk faktauppgift och kolla hur den står sig osv. Redan ett faktafel på så enkla, dokumenterade uppgifter säger att något är fel. Dumpa sidan! Kolla också saker som språk – en ironisk underton kan förhoppningsvis få den mest naive att dra öronen åt sig.

Digitala fingeravtryck
Ronny drog många exempel, råd och kriterier men slutsatsen blir: Var misstänksam, och googla om du känner du dig osäker. Det är nog många andra som också dragit öronen åt sig när de läst detta. Vad är deras kommentarer? Och glöm inte bilderna. Möjligheten att manipulera dem är stor. Men – det finns många sajter som kan hjälpa dig även där.
Att tänka på är också hur du själv beter dig på internet och social media som till exempel Facebook – gillar du, delar du? Ja, då har du satt dina digitala fingeravtryck rejält. Då får du såklart anpassad reklam i ditt flöde.

Trovärdiga källor
För samhällskommunikatörerna på Regionbibliotek Östergötland – som arbetar inom Samhällsorientering för nyanlända – är förhållningssättet till internet och trovärdiga källor, som till exempel Sveriges Radio och Sveriges Television, något som ofta behöver tas upp i introduktionen. Många nyanlända kommer från länder där man inte kan lita på  statlig teve och radio för att få riktig information om vad som händer. Då förlitar en sig på andra nätkällor, som kan ha dolda syften. Hur kan du som samhällskommunikatör  guida nyanlända, och få dem att ha förtroende  för en informationskälla?

Många frågor, mycket att tänka på, men också en hel del kunskap att vara trygg i!