Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Lena Udd (sida 1 av 2)

På vift med VR-glasögonen

 

Äldre dam i rullstol provar VR-glasögon med personal bredvid

Utomhus, i solen men under parasollen testar Nancy på Strömsborgs äldreboende VR-teknik med assistans av Ylva.

Det har varit en lång och instängd sommar för många äldre. Men nu i augusti får hyresgästerna på ett äldreboende i Motala i alla fall möjligheten att se delar av sin stad – i trygg, smittfri hemmiljö – med hjälp av VR-teknik.

I juli 2019 startade Regionbibliotek Östergötland tillsammans med Motala, Åtvidaberg och Ödeshögs bibliotek projektet Digitala tjänster för alla. Projektet skulle ha avslutats till sommaren 2020, men på grund av coronavirusläget kunde vissa delar inte genomföras som planerat under våren.
Bland annat handlade det om att testa att använda VR-glasögon för att visa olika miljöer för målgrupperna till projektet, hyresgäster på äldre- och LSS-boenden.

 

Under sommaren och hösten 2020 görs nu istället ett kompletterande VR-projekt tillsammans med Motala folkbibliotek och ett par äldreboenden i Motala kommun. Syftet är att ytterligare stärka de äldres möjligheter att vara delaktiga i samhället och att kunna använda digitala tjänster.

Fortsätt läsa om på vift med vr-glasögonen

Östgötar är flitiga talboksläsare

Östergötland är ett talboksläsande län. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers låne- och nedladdningsstatistik för 2019.

Här finns nära 4 000 talboksläsare. talboksläsare sitter med hörlurar på och en daisy-spelare i knät i en fotälj vid ett fönster
Här finns också flest Talboken kommer-låntagare i hela Sverige, det vill säga läsare som via biblioteket får böcker direkt till sin digitala spelare. När det gäller antalet nedladdningar via TBK ligger länet i en klass för sig med 2 760 nedladdningar.
Enligt länets tillgänglighetsbibliotekarier –  nätverket Göta tillgänglighet – beror de många läsarna till stor del på projektet Taltidning till fler som pågick under åren 2017-2018. Det var ett projekt som gav tillgänglighetsbibliotekarierna möjlighet till mer utåtriktad verksamhet där de till exempel kunde besöka äldreboenden, dagcentra, hemtjänstpersonal och informera om tillgängliga medier.
Taltidning till fler drevs av Regionbibliotek Östergötland på uppdrag av MTM. Det syftade till att ge ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet och dagstidningar som taltidning i synnerhet. Målgruppen var framförallt bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorgen.  I projektet testades också olika marknadsföringsinsatser som filmer på pendeltåg, i butiker och på vårdcentraler.

Erfarenheterna gav nytt projekt
Taltidningsprojektet gav många erfarenheter som nu tas tillvara i projektet Digitala tjänster för alla. Det är ett projekt i tre kommuner – Motala, Åtvidaberg och Ödeshög – där personal på folkbiblioteken och inom omsorgen samarbetar för att de boende ska bli digitalt delaktiga och ha möjligheten att använda digitala tjänster, inte enbart taldagstidning och liknande biblioteksnära tjänster, utan även andra som kan ge ökad självständighet och delaktighet.
Projektet finansieras av Regionbibliotek Östergötland, Kulturrådet och Digitalt först.

Läs mer om talboksstatistiken på legimus.se/bibliotek

Så når vi fler!

person sitter i röd fåtölj under transparent ljudhuv och lyssnar på daisyspelareHur man arbetar uppsökande med tillgängliga medier för att nå fler läsare, och vilka vinster det ger. Erfarenheter av att kombinera tillgängliga medier med digitalt först. Och tankar om hur en kan undvika att medierna står i vägen för det läsfrämjande uppdraget.
Det är något av allt det som kommer att tas upp på den nationella konferensen Så når vi fler i Linköping i maj.

Under två år har regionbiblioteken i Östergötland, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala tillsammans med MTM och folkbiblioteken drivit metodutvecklingsprojekt för att bättre nå ut med tillgängliga medier till alla som behöver dem. Nu har de samlat sina bästa erfarenheter och tips i en inspirationsskrift som släpps i och med konferensen.

Det blir många goda exempel och konkreta tips på bland annat hur en får till bra samverkan mellan regionbiblioteket och folkbiblioteken. Hur en utbildar sina kollegor i tillgängliga medier, nya sätt att marknadsföra sig och hur man exponerar tillgängliga medier i biblioteksrummet (och utanför). En ny rapport om hur en kan arbeta med tillgängliga medier utifrån storstadsregionens speciella förutsättningar presenteras också.

Konferensen, liksom inspirationsskriften Så når vi fler är gratis, lunch och fika ingår. Länk för anmälan hittar du här:

https://regionbibliotekostergotland.se/events/sa-nar-vi-fler/

 

Talboken kommer – snart till ännu fler

person läser med taltidningsspelareSedan några veckor tillbaka pågår en pilotverksamhet i Östergötland. Tillsammans med Syncentralen testar biblioteken i Motala, Linköping och Norrköping rutiner för att erbjuda tjänsten Talboken kommer till talboksläsare som inte har en tidningsprenumeration. Testet är initierat av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
Hittills har det varit så att enbart den som har en taldagstidning har kunnat använda tjänsten med digital överföring av talböcker. I taldagstidningsprenumerationen har det ingått en digital Daisyspelare, router med internetuppkoppling samt support från Taltidningshjälpen. Men målsättningen har varit att så småningom introducera Talboken kommer till alla talboksläsare som vill  ha tjänsten.

Pilottestet är i liten skala, en dryg handfull talboksläsare i Motala, Linköping och Norrköping kommer att delta. Syncentralen tillhandahåller digitala Daisyspelare och för att delta i testet bör talboksläsaren ha internetuppkoppling eller vara villig att skaffa. Syncentralen installerar och anpassar spelaren vid ett hembesök samt utbildar i hanteringen av spelaren. Biblioteken i sin tur lägger upp låntagaren i Legimus på samma sätt som andra Talboken kommer-läsare.

Eftersom det enbart är tidningsprenumeranter som har tillgång till Taltidningshjälpen  är syftet med testet  att skapa rutiner för vad Syncentralen ska göra och vilket stöd de ska erbjuda, och vilket stöd biblioteken ska ge.

Linköping bäst i Sverige!

Flest Talboken kommer-låntagare i landet. Tillgänglighetsbibliotekarierna Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck är nöjda, men vill ha fler.

Med Talboken kommer, det vill säga digital utsändning av talböcker, kan många bokmalar få sitt lystmäte. Det går snabbt att få de efterlängtade böckerna och du kan också få hem många till ditt digitala bibliotek på en gång. Det här är något som talbokslåntagarna i Linköping snappat upp. Linköpings stadsbibliotek har idag flest Talboken kommer-låntagare i hela landet!

Idag har 80 bibliotek i Sverige anslutit sig till tjänsten. Av de 300 låntagare som nu finns registrerade i landet finns 74 i Östergötland och 44 i Linköpings kommun.

Tjänsten Talboken kommer startades på prov 2016 av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Den innebär att den som är talbokslåntagare och har en taldagstidningsprenumeration kan få sina lånade böcker nedladdade direkt i en  mediaspelare. Biblioteken i Linköping, Motala och Mjölby kom med i försöken våren 2017 och från årsskiftet ingår tjänsten i ordinarie drift hos MTM. Den kan nu erbjudas i alla kommuner i Sverige.

Under 2017 ökade också antalet taldagstidningsprenumeranter i Östergötland med 11 procent och antalet Legimus-användare över 18 år med 24procent. Ökningarna kan till stor del förklaras av folkbibliotekariernas arbete med att informera om de möjligheter som finns att läsa på andra sätt än genom vanlig text i tidningar och böcker. Under 2017 hade Götabiblioteken extra medel att använda till detta genom projektet Taltidning till fler. Projektet fortsätter och avslutas 2018. Det är initierat och finansierat av MTM.