Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Ingrid Loeld Rasch (sida 1 av 6)

Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar

På uppdrag av Svensk biblioteksförening har Åsa Plesner under våren 2021 kartlagt de ekonomiska förutsättningarna för folkbiblioteken. Impulsen till det uppdraget kommer ur de
rundabordssamtal som föreningen höll med folkbibliotek och som presenterats i rapporten “Biblioteken och pandemin”. I de samtalen framkom bland annat att statsbidraget “Stärkta bibliotek” på vissa håll är nödvändigt för att bibliotek ska kunna uppfylla sitt grunduppdrag och att med några få undantag ska folkbiblioteken i Sverige under 2021 bedriva samma nivå på verksamheten som tidigare år med mindre pengar. Därmed finns en farhåga att folkbiblioteken inte har ekonomiska förutsättningar att leva upp till vad bibliotekslag, biblioteksplan och omgivande samhälle förväntar sig.

Åsa Plesners kartläggning bygger på offentlig statistik och egna beräkningar. Översikten sammanfattar resultaten av kartläggningen och syftar till att klargöra bibliotekens ekonomiska förutsättningar i nuläget.

Läs kartläggningen här.

Biblioteket och barnen

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 2020 lag i Sverige. I konventionens tredje paragraf står det att ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” I konventionens paragraf 12 står det: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.” Götabiblioteken bedriver ett stort arbete för att säkerställa att vi lever upp till och implementerar lagen. Detta är en del av vårt demokratiska uppdrag.

Barnkonventionens paragraf 13 handlar i allra högsta grad om demokrati: ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.” Genom att läsa om hur andra har det får barnet en större förståelse för att vi människor är olika och att alla inte har det på samma sätt. Familjer kan till exempel se så olika ut.

Språket är nyckeln till allt
Utan språk kan du inte fullt ut delta i det demokratiska samhället. Undersökningar visar att barn som får höra berättelser och som blir lästa för från det att de är mycket små får ett enormt mycket större ordförråd än barn som inte språkstimuleras på detta sätt. Barnen är det viktigaste vi har, de är nu och de är framtiden, därför riktar Götabiblioteken mycket av sitt arbete till de allra minsta barnen och deras vårdnadshavare. Fler och fler upptäcker glädjen i att läsa med sitt barn.

I Sverige finns så många andra språk än svenska och enligt barnkonventionen har alla rätt till sitt språk. Barn kan lära sig flera språk parallellt så det går utmärkt att läsa högt på sitt eget modersmål. Götabiblioteken har böcker på de flesta språk som talas i Sverige inklusive minoritetsspråken jiddisch, romani, finska, meänkieli och samiska.

Alla har rätt till läsning
Biblioteket och dess utbud ska vara tillgängligt även för barn som läser på annat sätt, till exempel med öron eller fingertoppar. På det vi kallar Äppelhyllan finns böcker med punktskrift, teckenspråksböcker, taktila böcker, böcker med tecken som stöd och förstås böcker att lyssna på.

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

#demokrati100

Världens bästa folkbibliotek?

Iflas konferens den 17-19 augusti kommer världens bästa folkbibliotek att utses. Här kan du se vilka som är de fem nominerade biblioteken.

Läs med mig som är liten

Illustration: Sara Gimbergsson

Högläsning spelar roll

  • Språkutvecklingen gynnas genom att barnet lär sig nya ord och begrepp
  • Barnet lär sig om andra världar och miljöer
  • Barnet får inblick i hur andra lever sina liv och utvecklar sin empatiska förmåga
  • Den vuxne och barnet får en mysig stund och en gemensam upplevelse
  • Högläsningen lägger dessutom en grund för läsinlärningen
  • Genom att läsa med ditt barn kan du göra stor skillnad!

Folder med tips på hur ni kan läsa tillsammans finns förutom på svenska på följande språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, spanska, tigrinja samt på minoritetsspråken: jiddisch,  finska,  samiska( lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska), meänkieli, romani (arli, lovara och kalderas).
Fråga efter foldern på ditt bibliotek.

Göta läser Ocean Vuong

Omslagsbild på boken En stund är vi vackra på jorden av Ocean Vuong. Pratbubbla med texten låna, läs, lyssnat, samtalaAnta Götabibliotekens nya läsutmaning i sommar – bli en del av satsningen Göta läser!

Tanken är att så många som möjligt som bor i Östergötland och Tranås ska läsa en och samma handplockade bok och mötas kring läsupplevelsen i digitala bokcirklar. Först ut är kritikerrosade En stund är vi vackra på jorden av amerikansk-vietnamesiske författaren Ocean Vuong.
Boken finns i många olika format så som pappersbok, e-bok och ljudbok och du lånar den på ditt lokala bibliotek eller genom att använda våra e-tjänster.

Under läsperioden kommer det också finnas tävlingar och aktiviteter med anknytning till boken i Götabibliotekens sociala medier. Den 8 och 9 september kl. 18.00-19.30 arrangerar Götabiblioteken digitala bokcirklar där vi samtalar om boken. Du anmäler dig till bokcirklarna på gotabiblioteken.se senast den 1 september. Bokcirklarna sker via den digitala mötesplattformen Zoom och när anmälningstiden gått ut får en länk till mötet.
Väl mött i höst och trevlig lässommar! Fortsätt läsa om göta läser ocean vuong