Skip to content

Biblioteksutveckling Östergötland

(Regionbibliotek Östergötland)

Sida 2 av 35

Grattis Ydre folkbibliotek!

Väldigt glädjande att nås av nyheten att ett av Götabiblioteken,  Ydre folkbibliotek, får Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet!

Juryns motivering:
Juryn har valt att tilldela Bengt Hjelmqvist pris 2022 till Christine ÅströmJosefine MolinderGunborg (Kicki) SamuelssonEls-Marie Larsson och Maria Björnsdotter för deras arbete på folkbiblioteken i Ydre kommun. Ydre är en av landets minsta kommuner, vilket kan medföra vissa utmaningar. Trots eller kanske tack vare detta, har Christine med personal lyckats arbeta upp Ydre bibliotek till att vara en betydelsefull verksamhet för alla åldrar. De jobbar i barnkonventionens anda, ser behoven och tar sig an sitt uppdrag med glimten i ögat. Med glädje och lekfullhet bjuder de in, men går framför allt ut till och samverkar med kommuninvånarna och lokala aktörer. De skapar personliga möten och relationer till barn och vuxna och gör dem delaktiga. Med sitt engagemang och sin kunskap är Ydre bibliotek en förebild och en inspirationskälla för andra folkbibliotek i Sverige.

Stor grattis till ert fina arbete som är en inspiration för alla inom Götabiblioteken och hela Sverige!

Läs hela artikeln om utmärkelsen på Svensk biblioteksförenings hemsida

Glad sommar!

Vi önskar er en riktigt skön sommar med sol, bad och härliga läsupplevelser!

Ny rapport – Digitala samhällshinder

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas.

Rapporten, “Digitala samhällshinder – En rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet”, är skriven av Terese Raymond och Katarina L Gidlund. Denna rapport  rekommenderas alla läsa som jobbar med digital delaktighet, digitala tjänster, digital utveckling i kommuner och regioner.

“- En viktig lärdom är att vi oftast väljer att formulera att utmaningen ligger i individens digitala utanförskap, när vi egentligen borde fokusera på att undanröja de digitala hinder som skapar utanförskapet, säger Katarina Gidlund, Mittuniversitetet.”

Läs rapporten här

Boksläpp – MIK-jam som metod för verksamhetsutveckling

bild på framsidan på boken MIK-jam. Boken är turkosfärgad med olika rutor med text samt en bild.Äntligen är det dags för boksläpp av boken MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling. Tre praktiska exempel skriven av Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Regionbibliotek Östergötland) och Marika Alneng (redaktör). Boken är utgiven av Regionbibliotek Östergötland.

Boken berättar på ett inspirerande sätt om hur man kan använda MIK-jam som en metod för att hjälpa biblioteken i sitt uppdrag att främja bildning och demokratins utveckling, och omsätta det i praktiken.

Datum: 17 maj 2022

Tid: 15.00

Boksläppet sker på Digiteket: https://digiteket.se/mikjam/

Deltar i samtalet gör: Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Regionbibliotek Östergötland) och Marika Alneng (redaktör).

Varmt välkomna!

Vill du beställa boken?

Beställning av boken MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling görs via Regionbibliotek Östergötland på e-post: regionbibliotek@regionostergotland.se

Den finns även tillgänglig för nedladdning . Ladda ner boken här (PDF)

Demokratidagen 2022

Den 31 mars 2022 samlades Götabibliotekens medarbetare till Demokratidagen 2022 – en dag om bibliotek och demokrati. Dagen var helt digital och sändes från scenen på Linköpings stadsbibliotek.

Max Valentin från Fabel var moderator och vi fick lyssna till följande föreläsningar som gav olika aspekter på bibliotekens roll i samhället.

Bibliotekets roll vid samhälle i kris
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Därför demokrati – om bibliotek och demokrati
Åsa Wikforss, filosof och författare i samtal med Peter Åkesson, bibliotekschef Tranås stadsbibliotek

Kan biblioteksprofessionen stödja Sveriges totalförsvar?
Bengt Kleijn, Försvarets materielverk och Andreas Nilsson, Försvarsmakten medverkar från Expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret

Bibliotekens roll vid höjd beredskap
Håkan Carlberg, säkerhetsstrateg och Sonja Sandbacka, kommunikatör, Linköpings kommun

Hur påverkar digitaliseringen demokratin och vad betyder bibliotekens demokratiuppdrag idag?
Brit Stakston, mediestrateg och författare

Alla presentationer från dagen finns på Göta portal. Ni kan även mejla Regionbibliotek Östergötland för att få presentationerna: regionbibliotek@regionostergotland.se

Därför demokrati

Samtalet med Åsa Wikforss och Peter Åkesson finns inspelat och kan ses här nedan: