Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 2 av 33

Biblioteksresurser på Digiteket – tema Ukraina

hand målad i blått och gult med spretande fingrar

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Med anledning av det som händer i Ukraina har Digiteket påbörjat en samling av aktuella
biblioteksresurser. Resurserna är användbara för dig som arbetar på bibliotek.

Biblioteken har möjlighet att bidra med information, motverka desinformation och misinformation. Biblioteken kan även nyttja sina resurser för att fördjupa människors kunskap och samtidigt stärka det demokratiska samtalet kring vad som pågår idag i Ukraina.

 

Digiteket har därför påbörjat en samling av resurser för biblioteksmedarbetare. Resurser som på olika sätt är aktuella med anledning av kriget i Ukraina. Redan nu finns exempelvis litteraturlistor på olika teman och länkar till officiell information som kan användas i bibliotekens externa kommunikation. Det finns även information som rör de utmaningar som kommer i samband med stora mängder information

Göta läser

Nu är det dags för en andra omgång av Göta läser – läs samma bok och samtala om den.

Den här gången blir det en riktig kultklassiker – Tärningsspelaren av Luke Rhinehart. Boken fyllde 50 år förra året och har under åren blivit omnämnd som otäck, underhållande och omoralisk. Bokens huvudperson låter, med hjälp av en tärning, slumpen ta kontrollen över livet och det får inte alltid konsekvenser som är av godo.  Det finns mycket att prata om utifrån boken.

Tärningsspelaren finns att låna på Götabiblioteken i många olika format. Den finns även att köpa som pocketbok.

Götabiblioteken arrangerar en digital bokcirkel den 6 april där alla som vill samtalar om boken. Anmälan till bokcirkeln sker på www.gotabiblioteken.se.

Från kris till kraft – återstart för kulturen

Sista dag för att lämna remissvar på utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen har precis passerats. Utredningen föreslår insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin. Mäktar man inte djupdyka in i hela utredningen är tipset att istället läsa de kapitel som handlar om digitaliseringens följder för kulturen och förslaget att utreda hur bibliotekens utlån av e-böcker kan samordnas.
Ta också del av Kungliga bibliotekets remissvar på utredningen.
Och hela listan över samtliga remissvar finns på regeringens webbplats.

 

Vi pratar demokrati – en podd

Man och kvinna vid ett bord med mikrofoner framför sig.

Erik Fichtelius och Christel Valsinger i DKV:s poddstudio på Linköpings stadsbibliotek. Foto: Linda Sävhammar

Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland lanserar podden: Vi pratar demokrati – en podd om demokrati och bibliotek.

Podden är en del av Götabibliotekens demokratidag som samlar medarbetare från Götabiblioteken varje år. Den är producerad av Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland och inspelad i poddstudion på Digital Kreativ Verkstad, Linköpings stadsbibliotek.

Det första avsnittet gästas podden av Erik Fichtelius och här pratar han med programledare Christel Valsinger om biblioteken som den femte statsmakten, om dess roll i totalförsvaret och att biblioteken är samhällets öppna rum.

Det andra avsnittet handlar om barns rättigheter i samtal med Juliette Eissa på Bris.

Lyssna på podden där poddar finns!

Länk till podden

Angelägen forskning #3: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter

Dags för lite omvärldsbevakning? Då passar det utmärkt med Angelägen forskning, ett direktsänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Denna gång handlar forumet om demokratiska utmaningar och möjligheter på folkbibliotek i glesbygdsmiljöer.

Ingen föranmälan krävs och forumet sänds på Digitekets webbplats

Boka in tisdag 8 mars kl. 09:00–10:00

Hur ser de specifika villkoren ut för bibliotek i glesbygd? Vad är likvärdig biblioteksservice? Vilka problem är unika för glesbygd och vad behövs för att lösa dem? Hur arbetar bibliotek i glesbygd med bibliotekens prioriterade målgrupper och urfolket samer? Och inte minst viktigt – vad kan biblioteken i stort lära av biblioteken i glesbygd?

För att samtala om dessa angelägna frågor har Kulturrådet och Kungliga biblioteket denna gång bjudit in Joacim Hansson och Karin Råghall till Angelägen forskning. De kommer att samtala om villkoren för bibliotek i glesbygd utifrån ett demokratiperspektiv. Joacim Hansson är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet. Karin Råghall är bibliotekarie i Västerbotten.