Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 2 av 27

All Digital Week 2021

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för digital delaktighet kan delta. ALL DIGITAL Week 2021 äger rum den 22-28 mars. Digital delaktighet handlar om alla människors möjlighet och förmåga att kunna delta i dagens digitaliserade samhälle.

Huvudteman för kampanjveckan:
• Lyfta insatser inom livslångt lärande för att öka digitala färdigheter
• Förespråka mediekunnighet och kritiskt tänkande
• Skapa tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online
• Utveckla kompetens hos arbetstagare inom branscher som påverkas av digital transformation Fortsätt läsa om all digital week 2021

Bläddra

Kungliga biblioteket presenterar en ny e-boksapp. Bläddra är en digital bibliotekstjänst som lyfter fram litteratur på nationella minoritetsspråk. Genom projektet med att ta fram appen kan böcker på samiska och romani chib, som tidigare inte funnits i elektronisk form bli fritt tillgängliga. Fokus är till en början e-böcker på samiska, romani chib och deras varieteter, men tanken är att innehållet i appen även ska omfatta material på finska, meänkieli och jiddisch framöver.

Regionbiblioteket ser fram emot lanseringen av appen under våren 2021.
Läs mer om projeket på KB:s hemsida.

En mobiltelefon mot grön bakgrund. På skärmen presenteras appen Bläddra.

Bild hämtad från kb.se.

 

8 mars – vi hyllar Valfrid Palmgren

Lyssna på radioprogrammet Stil om Valfrid Palmgren. Kvinnan som satte stilen för hur våra bibliotek ser ut och fungerar. För många är hon ett okänt namn, men i bibliotekskretsar kallas hon “folkbibliotekens hjälte”.

Biblioteken och pandemin – ny rapport från Svensk biblioteksförening

I höstas höll Svensk biblioteksförening ett antal hearings med chefer på folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet för att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin. Nu finns  en rapport som är en sammanfattning och analys av de samtalen att läsa och ladda ned på föreningens hemsida.

 

Stärkta bibliotek

I mars öppnar ansökan för en ny omgång av Stärkta bibliotek.
Syftet är med bidraget är att öka utbud och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Kommuner kan söka bidraget under perioden 11 mars–8 april.

Nytt för i år är att Kulturrådet tar emot endast en ansökan/kommun. Kommuner som söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.

Kulturrådet prioriterar ansökningarna som gäller bibliotekens prioriterade målgrupper; barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Beslut om vilka kommuner som får Stärkta bibliotek 2021 kommer lämnas i juni.

Kulturrådet höll ett webbinarium 8 februari som kommer läggas upp i en textad version, länk dit kommer här inom kort.