Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Vi pratar demokrati – en podd

Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland lanserar podden: Vi pratar demokrati – en podd om demokrati och bibliotek. Podden är en del av Götabibliotekens demokratidag som samlar medarbetare från Götabiblioteken varje år. Den är producerad av Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland och inspelad i poddstudion på Digital Kreativ Verkstad, Linköpings stadsbibliotek. Det första avsnittet gästas podden av Erik Fichtelius och här […]

Angelägen forskning #3: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter

Dags för lite omvärldsbevakning? Då passar det utmärkt med Angelägen forskning, ett direktsänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Denna gång handlar forumet om demokratiska utmaningar och möjligheter på folkbibliotek i glesbygdsmiljöer. Ingen föranmälan krävs och forumet sänds på Digitekets webbplats Boka in tisdag 8 mars kl. 09:00–10:00 Hur ser de […]

Tillgänglig läsning i praktiken

2022-03-14 @ 14:00 – 15:30 – Välkomna till det fjärde tillfället i en serie webbinarier med viktiga områden för biblioteksarbetet utifrån forsknings rapporten Läsfrämjande som professionellt objekt (regiondalarna.se 2020). Denna gång handlar det om allas rätt till läsning. Vi delar några goda exempel om att tillgängliggöra läsningen för alla. Jenny Friman, Kulturcentrum Skåne. Kulturpedagog Jenny Friman, författare till boken Bokcirkel i […]

Göta mediesamarbete – ett axplock

Redan torsdag 10 februari äger den årliga nationella mediekonferensen rum/webbinarium där vi på Götabiblioteken är med och arrangerar.  Du hittar program och anmälan här. Sändningen sker från Umeå! Den 18 mars arrangerar Göta mediegrupp en workshop för Götabibliotekens fjärrlåneansvariga och andra intresserade inom vårt samarbete som arbetar med fjärrlån. Vi kommer bl.a. att samtala praktiskt […]

Barnrättsprövning – bibliotekskort

2022-03-02 @ 13:30 – 15:00 – Tidskriftsklubb* där alla ska ha läst Region Örebro läns Prövning och analys av barnets bästa när det gäller tillgång till ett eget bibliotekskort. Eva Carlbom, utvecklingsledare på Regionbibliotek Örebro inleder och presenterar hur prövningen gått till. Det finns möjlighet att ställa frågor till Eva innan vi diskuterar vidare. Digitalt möte, länk till mötet kommer dagen […]

Göta barn och unga

2022-10-07 @ 09:00 – 15:30 – Agenda för dagen De yngsta Små barns språkutveckling och dialogläsning – fortbildning Hur arbetar vi med taxonomin? Vad gör vi för förskolan? Barnboksveckan – Alfons Åberg Skolbarnen Aktiviteter på loven Inköp av manga Rundvandring på Motala bibliotek Fortbildningar/fördjupade kunskaper Vad vill du lära mer om? Barnkonventionen Barnets rätt på bibliotek – fortbildning Göta barnrätt rapporterar […]

Fjärrlån – workshop

2022-03-18 @ 09:00 – 11:00 – En workshop för fjärrlåneansvariga på Götabiblioteken. Planen är att den sker via zoom. Mer information kommer. Kontaktperson: Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland rolf.holm@regionostergotland.se

Bokstart nätverksmöte

2022-03-15 @ 14:00 – 16:00 – Ett nätverksmöte för de som har Bokstartsprojekt. Hör av dig till Ingrid Loeld Rasch  så får du en länk.

MIK och bibliotek – en praktisk workshop

2022-05-20 @ 09:00 – 16:00 – Välkommen till en dag där vi tillsammans provar på de olika verktyg som finns i MIK-lådorna som några av er provade på i kursen MIK i praktiken.  Träffen är öppen för alla som är nyfikna på vad man kan göra med MIK-lådorna och vill lära sig mer om hur man kan jobba med detta i […]

SmåLit 2 – 5 februari 2022

Den sjunde upplagan av Smålands litteraturfestival firas i Eksjö, Tranås, Värnamo och Jönköping. Författare möter sina läsare i scensamtal, seminarier och bokmässa. Aktuell forskning och samhällsdebatt bubblar. En litterär mötesplats under fyra februaridagar för såväl bokbransch som allmänhet. På kvällarna arrangeras SmåLits författarscen på stadens stora kulturscen. Fördjupande scensamtal mellan en kulturjournalist och författarna Göran […]