Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Från kris till kraft – återstart för kulturen

Sista dag för att lämna remissvar på utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen har precis passerats. Utredningen föreslår insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin. Mäktar man inte djupdyka in i hela utredningen är tipset att istället läsa de kapitel som handlar om digitaliseringens följder […]

Kunskapsdag – små barns språkutveckling

2022-10-25 @ 09:00 – 12:00 – En digital förmiddag. Mer info kommer

Föreläsning – små barns språkutveckling

2022-09-20 @ 09:30 – 10:30 –           Välkommen till del två i vår digitala föreläsningsserie inom Bokstart Östergötland. Möta barn på flykt – en föreläsning med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson ​Hur möter man ett barn som är på flykt? I samarbete med UNICEF Sverige har Lars H Gustafsson tagit fram en handbok som stöd i […]

Silent Books – hur vi skapar berättelser tillsammans

2022-03-29 @ 09:30 – 10:30 – Välkommen till en inspirerande föreläsning med Elisabeth Norberg som är författare till boken Att läsa bokstaven röd. Elisabeth har stor erfarenhet av att arbeta med textlösa böcker tillsammans med barn. I Silent Books är bilderna utgångspunkten när vi läser boken. Eftersom böckerna saknar text, finns i stället möjlighet att tillsammans skapa egna berättelser utifrån bilderna. […]

Bokstart – är det något för oss?

2022-03-09 @ 13:00 – 14:00 – Var med på en timmes information och inspiration om Bokstart Östergötland. Lyssna till de personer som varit med sedan starten. Hur har de tänkt och gjort? Vad är vinsterna? Vad ska man tänka på om man vill börja? Vad kan man söka bidrag för? “Det här är det roligaste jag gjort i mitt yrkesliv!” säger […]

Vi pratar demokrati – en podd

Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland lanserar podden: Vi pratar demokrati – en podd om demokrati och bibliotek. Podden är en del av Götabibliotekens demokratidag som samlar medarbetare från Götabiblioteken varje år. Den är producerad av Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland och inspelad i poddstudion på Digital Kreativ Verkstad, Linköpings stadsbibliotek. Det första avsnittet gästas podden av Erik Fichtelius och här […]

Angelägen forskning #3: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter

Dags för lite omvärldsbevakning? Då passar det utmärkt med Angelägen forskning, ett direktsänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Denna gång handlar forumet om demokratiska utmaningar och möjligheter på folkbibliotek i glesbygdsmiljöer. Ingen föranmälan krävs och forumet sänds på Digitekets webbplats Boka in tisdag 8 mars kl. 09:00–10:00 Hur ser de […]

Tillgänglig läsning i praktiken

2022-03-14 @ 14:00 – 15:30 – Välkomna till det fjärde tillfället i en serie webbinarier med viktiga områden för biblioteksarbetet utifrån forsknings rapporten Läsfrämjande som professionellt objekt (regiondalarna.se 2020). Denna gång handlar det om allas rätt till läsning. Vi delar några goda exempel om att tillgängliggöra läsningen för alla. Jenny Friman, Kulturcentrum Skåne. Kulturpedagog Jenny Friman, författare till boken Bokcirkel i […]

Göta mediesamarbete – ett axplock

Redan torsdag 10 februari äger den årliga nationella mediekonferensen rum/webbinarium där vi på Götabiblioteken är med och arrangerar.  Du hittar program och anmälan här. Sändningen sker från Umeå! Den 18 mars arrangerar Göta mediegrupp en workshop för Götabibliotekens fjärrlåneansvariga och andra intresserade inom vårt samarbete som arbetar med fjärrlån. Vi kommer bl.a. att samtala praktiskt […]

Barnrättsprövning – bibliotekskort

2022-03-02 @ 13:30 – 15:00 – Tidskriftsklubb* där alla ska ha läst Region Örebro läns Prövning och analys av barnets bästa när det gäller tillgång till ett eget bibliotekskort. Eva Carlbom, utvecklingsledare på Regionbibliotek Örebro inleder och presenterar hur prövningen gått till. Det finns möjlighet att ställa frågor till Eva innan vi diskuterar vidare. Digitalt möte, länk till mötet kommer dagen […]