Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Samtal med Jenny Edvardsson – uppföljning

2022-04-05 @ 15:00 – 16:00 – Vi bjuder in er som var med på Jenny Edvardssons föreläsning Högläsning som metod i mars. Här får ni träffa Jenny för ett uppföljande samtal utifrån tankar eller frågor som kommit upp sedan föreläsningen. Ni kanske har hunnit prova något av det som Jenny pratade om och har frågor kring det. Det kan vara andra […]

Samtal med Maria Heimer – uppföljning

2022-03-23 @ 15:00 – 16:00 – Vi bjuder in er som var med på Maria Heimers föreläsning Den betydelsefulla högläsningen i februari. Här får ni  träffa Maria för ett uppföljande samtal utifrån tankar eller frågor som kommit upp sedan föreläsningen. Ni kanske har hunnit prova något av det som Maria pratade om och har frågor kring det. Det kan vara andra […]

Samtal om bokstartsprojekt

2022-04-05 @ 14:00 – 15:30 – Tidskriftsklubb* om Bokstart Gotland – samverkan för små barns språkutveckling  Att nå varenda unge – Bokstart i Blekinge-Kronoberg Alla som arbetar med de yngsta barnen på bibliotek är välkomna att vara med. Skicka ett mejl till ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se så får du en zoom-länk. *Tidskriftklubb är en metod där alla i förväg läst en text, en person […]

Rundabordssamtal nationella minoriteter

2022-03-02 @ 10:00 – 11:30 – Träff med samtal utifrån enkät om arbetet med nationella minoriteter. Mötet genomförs digitalt, länk skickas till anmälda.

Rundabordssamtal nationella minoriteter

2022-03-01 @ 14:30 – 16:00 – Träff med samtal utifrån enkät om arbetet med nationella minoriteter. Mötet genomförs digitalt, länk skickas till anmälda.

Rundabordssamtal nationella minoriteter

2022-02-23 @ 13:00 – 14:30 – Träff med samtal utifrån enkät om arbetet med nationella minoriteter. Mötet genomförs digitalt, länk skickas till anmälda.

Högläsning som metod

2022-03-07 @ 14:00 – 16:00 – Välkommen till en föreläsning och workshop tillsammans med Jenny Edvardsson! Temat är högläsning för dig som jobbar på skolbibliotek på högstadiet eller gymnasiet. Hur kan högläsning användas på högstadiet och gymnasiet? Vad ska man tänka på när man högläser? Kan alla böcker fungera vid en högläsning? Det är några av de frågor som föreläsningen kommer […]

Den betydelsefulla högläsningen

2022-02-16 @ 14:00 – 16:00 – Välkommen till en eftermiddag tillsammans med Maria Heimer om högläsning!  Högläsningen har många fördelar om den genomförs på ett medvetet sätt. Forskare framhåller till exempel att ”[d]et är det viktigaste man kan göra för att stödja elevers språkutveckling (Westlund, 2017). Med högläsningen visar vi också vägen in i den fantastiska litteraturen. Eleverna får uppleva vad […]

Göta mediegrupp

2022-05-06 @ 10:00 – 12:00 – Vi träffas via zoom

Göta mediegrupp

2022-01-28 @ 10:00 – 12:00 – Vi träffas via zoom