Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Rundabordssamtal nationella minoriteter

2022-02-23 @ 13:00 – 14:30 – Träff med samtal utifrån enkät om arbetet med nationella minoriteter. Mötet genomförs digitalt, länk skickas till anmälda.

Högläsning som metod

2022-03-07 @ 14:00 – 16:00 – Välkommen till en föreläsning och workshop tillsammans med Jenny Edvardsson! Temat är högläsning för dig som jobbar på skolbibliotek på högstadiet eller gymnasiet. Hur kan högläsning användas på högstadiet och gymnasiet? Vad ska man tänka på när man högläser? Kan alla böcker fungera vid en högläsning? Det är några av de frågor som föreläsningen kommer […]

Den betydelsefulla högläsningen

2022-02-16 @ 14:00 – 16:00 – Välkommen till en eftermiddag tillsammans med Maria Heimer om högläsning!  Högläsningen har många fördelar om den genomförs på ett medvetet sätt. Forskare framhåller till exempel att ”[d]et är det viktigaste man kan göra för att stödja elevers språkutveckling (Westlund, 2017). Med högläsningen visar vi också vägen in i den fantastiska litteraturen. Eleverna får uppleva vad […]

Göta mediegrupp

2022-05-06 @ 10:00 – 12:00 – Vi träffas via zoom

Göta mediegrupp

2022-01-28 @ 10:00 – 12:00 – Vi träffas via zoom

Var går gränsen?

2022-09-28 @ 13:00 – 16:30 – Vad kan man inte skriva om? Vad är farligt att läsa? En eftermiddag med fördjupning i barn- och ungdomslitteratur Moderator: Lotta Olsson Deltagare: Erik Titusson, Stina Wirsén, Lena Ollmark Erik Titusson är VD och grundare av Lilla Piratförlaget Suzanne Osten är dramatiker, regissör och författare Lena Ollmark är författare och journalist och skriver främst skräck- […]

MIK dag 2022 – en digital heldagskonferens

2022-03-22 @ 09:00 – 16:15 – En digital konferens om medie- och informationskunnighet för dig som arbetar i skolan: lärare, skolpersonal, skolbibliotekarie eller för dig som jobbar på ett folkbibliotek med MIK-relaterade områden.  Idag är de flesta av oss såväl mediekonsumenter som medieproducenter och distributörer. Det är genom medier vi tar del av världen och det är så vi kommunicerar. Men […]

Konferens om högläsning

Kulturavdelningen på Region Värmland och Regionbibliotek Östergötland bjöd den 9 november in till en kunskapsdag om små barns språkutveckling. Dagen handlade om hur högläsning, i dialog mellan vuxen och barn, kan ge en vidgad upplevelse av bilderboken samt skapa gemenskap och trygg samvaro. Målgruppen var personal på bibliotek, barnhälsovård, öppen förskola, familjecentral och förskola. Psykolog […]

Göta demokratidag

2022-03-31 @ 09:00 – 16:00 – Varmt välkomna till Götabibliotekens Demokratidag 2022! Konferensen är helt digital på Zoom och länk har skickats till din chef. Ingen föranmälan krävs. Ladda ner programmet här (PDF) Program 9.00 Välkommen till Götabibliotekens Demokratidag! Max Valentin, Fabel.se är dagens moderator 9.10 Bibliotekets roll vid samhälle i kris Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening 9.50 Därför demokrati – […]

Göta Tillgänglighet

2021-12-07 @ 13:30 – 15:30 – Digitalt möte i zoom 13.30-15.30 På programmet: Se mejl.