Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023-03-15
08:30 - 10:30


Två leende kvinnor en med en röd svart blus och en ed en gul stickad tröja. De står framför en vit tavla med postitlappar på.

Hur kan man tolka allt material som samlats in i en UX-utmaning? Post-it-lappar och en whiteboard är bra att ha som verktyg tipsar Linda och Linn om från de regionala biblioteksverksamheterna i Östergötland och Jönköping.

Vill du lära dig mer om hur användare upplever bibliotekets tjänster och verksamheter? Har du ett speciellt område eller en speciell målgrupp du skulle vilja veta mer om och arbeta mer med? I så fall kan kursen Utveckla med UX passa för dig. UX (user experience) är en samling metoder som sätter användaren i centrum för att utveckla verksamheten.

Kursen startar den 15 mars och håller på till den 26 maj med digitala delkurser och träffar på vägen. Kursen är till för alla som vill utveckla sin verksamhet lite mer strukturerat. Den är helt digital och förutsätter att deltagarna kan avsätta en till två timmars arbetstid i veckan.

Det kan vara bra att redan innan kursstart ha en idé inom vilket område du skulle vilja utveckla biblioteket. Det kan vara allt från biblioteksrummet till hur du når ut till ungdomar eller äldre med olika aktiviteter, eller hur du genomför en aktivitet som en sagostund på bästa sätt – det går att applicera metoden på en mängd olika områden. Fantasin sätter gränserna! 

Kursen handlar om hur man kan utveckla sin verksamhet med hjälp av UX. Från att man har ett problem, vilka insikter man gör, idégenerering, prototyper till ett genomförande och införlivande i verksamhet. 

Viktiga datum
15/3 Uppstartsträff – introduktion till kursen
24/4 Mellanträff – Inspiration inför de två nästkommande delkurserna i kursen
26/5 Avslutning – Hur gick det mer era projekt? Vad var svårt, roligt, knepigt, intressant, oväntat? Vi delar och lär av varandra.

Målgrupp: bibliotekspersonal som vill lära sig en metod för verksamhetsutveckling av bibliotek med användaren i centrum. 

Det är de regionala biblioteksverksamheterna i Jönköpings län, Östergötland, Blekinge-Kronoberg samt Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götaland som samverkar kring framtagandet av denna kurs. 

Detta är en del av Läsfrämjandelyftet men vänder sig till alla inom Götabiblioteken som vill jobba med UX!

Totalt antal platser
25

Antal anmälda
1

Antal tillgängliga platser
24

Sista anmälningsdag
2023-03-10

Anmäl dig


Anmälda deltagare

  • Jonathan Cloix - Vadstena Bibliotek