Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023-01-20
08:30 - 16:00

Plats

Länk till eventet
Scandic City, Linköping

Mötet börjar kl. 08:30, avslut kl. 16:00

Bibliotekskort barnGöta barnrätt återkopplar

 • redovisning uppdrag, diskussion

Götabibliotekens e-tjänster och Göta webbredaktion

 • vilka e-tjänster erbjuder Göta och vilka är på gång?
  Nyheter 2023: Trafiko, UR Access och erbjudande om Mediearkivet
 • Biblio – ökade kostnader men nya möjligheter genom lanseringen av Smart library
 • Förslag på kampanj för ökad användning av stipendiedatabasen Global Grant (utbildning av personalen och marknadsföring gentemot användaren)
 • Arena Nova – lägesrapport nya Götawebben
 • Göta testar

Läsfrämjandelyftet

 • Återkoppling och diskussion

Götabibliotekens målbild

 • gemensam text till biblioteksplan
 • diskussion förankringsarbete av målbilden
 • arbetsgrupp

 

Totalt antal platser
20

Antal anmälda
17

Antal tillgängliga platser
3

Sista anmälningsdag
2023-01-16

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat