Ljudkupan kommer snart att vara installerad på Motala bibliotek.

Ljudkupan kommer snart att vara installerad på Motala bibliotek.

Hur bra fungerar egentligen en ljudkupa? Kan den underlätta lyssning på till exempel taldagstidning?

Projektet Taltidning till fler startade 2017 och fortsätter även 2018. Ett syfte är att kompetensutveckla personal inom bibliotek och omsorg om tillgängliga medier och speciellt om taltidning. Ett annat syfte är att hitta olika sätt att exponera och informera om taltidningar.

Därför prövar vi bland annat ljudkupor. Det är som en lampa fast med högtalare i stället för glödlampa. När man sitter eller står under den så hör man ljud, men utanför kupan så hörs det inte lika mycket.

Ljudkuporna är kopplade till en taltidningsspelare och/eller appen Legimus och så kan de som är nyfikna på att förstå hur dessa fungerar, sätta sig till rätta och lyssna.

Vi prövar ljudkuporna i Motala bibliotek och Söderköpings bibliotek. Om det fungerar så väl som vi hoppas kommer de att finnas på fler bibliotek i Östergötland före sommaren.

Proven med ljudkupa ingår i projektet Taltidning till fler.