Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Chefsmöte

2016-09-16 @ 09:00 – 16:00 –

Provar att lägga in lite i “utdrag” också.

Biblioteksutveckling

Syftet med biblioteksplaner är att alla i landet ska få jämlik tillgång till bibliotekensverksamhet och att den ska hålla hög kvalitet. Regional biblioteksplan för Östergötland 2016 – 2019 antogs av regionfullmäktige den 27/4. Några utvecklingsområden för 2016-2019 är: Biblioteken som arena för författare, läslust och skapande verksamhet Demokrati och delaktighet, barns språkutveckling och barnrättsfrågor Digitala e-tjänster, […]

Bibliotekschefer besöker Danmark

Den 23-25 maj besökte bibliotekschefer från Östergötlands och Jönköpings län några danska bibliotek. Här kommer en kort rapport från deltagarna. Urban Bäckström, bibliotekschef i Vadstena skriver så här: Danska bibliotek har tydligt fokus på det man kallar bibliotekets nya roll, upplevelser, performances, möten mm. Merparten av resurserna läggs på att uppfylla denna roll. Ett danskt […]

Låneregler på andra språk

Under 2016 är målet att arbeta fram låneregler på andra språk än svenska. Innehållet är de överenskommelser som Götabiblioteken kommit överens om. Det sker i samarbete med Regionbibliotekets samhällskommunikatörer som arbetar med nyanlända. Efter dialog med Samhällsorienteringen, Regionbiblioteket och inhämtning av synpunkter från Götabiblioteken är ambitionen att lånereglerna översätts till: arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, engelska, […]

Götabiblioteken nominerade till Årets bibliotek

Götabiblioteken har tillsammans med Älmhults bibliotek och Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek nominerats till utmärkelsen Årets bibliotek av DIK. Motiveringen lyder “Götabiblioteken är en regional satsning av länsbibliotek Östergötland, tretton östgötakommuner och Tranås kommun. Arbetet har skett långsiktigt systematiskt och metodiskt för att gemensamt utveckla vissa områden som gynnar länets invånare som tillgång till e-böcker, läsluststrategier, lokalhistoria och […]

Flyktingar och samhällsorientering i Östergötland

Vi får många frågor om hur vi klarar samhällsorienteringen med anledning av det stora antalet flyktningar som kom sista kvartalet 2015. För samhällsorienteringens del har detta inte börjat märkas än då handläggningstiden för dessa personer beräknas ta upp emot 18 månader. Det innebär att vi för vår del kan räkna med en topp runt årsskiftet […]

Personalmöte 3

2015-10-23 @ 09:00 – 12:00 –

test

Personalmöte 2

2015-10-22 @ 08:30 – 10:00 –

Test av kalenderfunktion

Personalmöte på Regionbiblioteket

2015-10-22 @ 08:30 – 12:00 –

TEst av funktion

Boksamtal

2015-10-23 @ 06:00 – 07:30 –

det här är platshållaren för utdrag