Skip to content

Biblioteksutveckling Östergötland

(Regionbibliotek Östergötland)

Från den 1/1-2023 byter vi namn till Biblioteksutveckling Östergötland och kommer snart lansera en ny sajt.
För att vårt kalendarium ska fungera för dig kommer vi låta den här sajten ligga kvar till dess.

Biblioteksutveckling Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Biblioteksutveckling Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Göta lokalhistoria – nätverksträff

2017-03-29 @ 09:15 – 15:30 – Målgrupp: Kontaktpersonerna för Göta lokalhistoria och annan personal intresserad av området Syfte: erfarenhetsutbyte och planering Arrangör: Regionbibliotek Östergötland Kostnad: 150 kronor (bindande anmälan) Kontaktperson: Rolf Holm 070 630 46 58, rolf.holm@regionostergotland.se   09.15 Kaffe/te 09.30 Bibliotekschef Thomas Ericsson berättar om vad som är på gång i Kinda och visar biblioteket -Bildprojektet i Kinda -vad sker […]

Göta mångkultur – studiedag

2017-04-05 @ 09:00 – 16:00 – Syfte: Fortbildning inom området Målgrupp: All bibliotekspersonal inom Götasamarbetet, skolbibliotek, lärare och annan personal i Östergötland som arbetar med dessa frågor. Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå inom biblioteks, kultur- och utbildningssektorn. I mån av plats erbjuds också bibliotekspersonal från andra regioner att delta. Arrangörer: Regionbibliotek Östergötland och Göta mångkultur Plats: Norrköpings stadsbibliotek, […]

Göta mångkultur

2017-01-16 @ 13:00 – 15:00 –

Göta mediegrupp

2017-02-16 @ 13:30 – 16:00 –

Språkpiller – inspirationsdag om barns språkutveckling

2017-03-22 @ 09:30 – 16:00 – För personal på förskolor, öppna förskolor, språkförskolor, särskolor, bibliotek, familjecentraler, talpedagoger och förskolespecialpedagoger… Program Kl. 9.00         Drop in- fika Kl. 9:30        Språkutveckling och språkstörning hos en- och flerspråkiga barn. Språkpiller och språkpillertips i praktiken. Hanna Walsö, leg. Logoped Kl 11:00         Bensträckare Kl 11:10         Vad är det som är så bra med Babblarna?  Elvira Ashby, […]

Workshop Göta system metadata och webbredaktion

2017-03-14 @ 09:00 – 12:00 – Målgrupp:  Göta systemgrupp, Göta metadatagrupp och Göta webbredaktion Syfte: synkronisera och diskutera gemensamma frågor Lokal: Regionhuset i Linköping, S:t Larsgatan 49B, sammanträdesrum Västra plan 5. Anmälan i receptionen Program: Aktuella samarbetsfrågor (meddela gärna frågor du vill ta upp) Ansvariga för respektive grupp berätta för oss andra hur gruppen arbetar, hur ser arbetsuppgifter ut och vilka […]

Calundurutbildning

2017-01-11 @ 10:00 – 15:00 – Calundurutbildning Datum: 11/1 Tid: 10:00-15:00 Plats:  Norrköpings stadsbibliotek utbildningslokalen Info: Götawebben kommer under våren att använda programmet Calundur för att presentera program på de olika biblioteken. Denna kurs är en första introduktion till hur programmet fungerar, där ni kommer att lära er hur ni skapar programpunkter och sedan hur dessa presenteras i Arena.    Fundera hur […]

Webbredaktionsmöte

2016-12-15 @ 09:00 – 13:00 – Webbredaktionsmöte torsdag 15 dec. kl. 9-12 på Norrköpings stadsbibliotek, Wadströmsrummet. Efter mötet gemensam lunch på Restaurang Laxholmen https://www.laxholmen.net/ Punkter att ta upp: Förändringar i gruppen Calundur – planera genomförande Götawebben – hur jobbar vi under våren? Prioriteringar, vem gör vad? Anmälan senast 14 dec. /Marie

Bra skolbibliotek gör skillnad!

Det var namnet på den regionala skolbibliotekskonferens som hölls i Linköping i november. Inbjudna chefer, politiker och strateger inom utbildningsområdet i Östergötlands kommuner fick tillsamman med rektorer, skol- och gymnasiebibliotekarier och lärare lyssna till föreläsare, ställa frågor och prata med varandra. Regionrådet i Östergötland, Margareta Fransson talade engagerat om skolbibliotekens betydelse för läsningen och lärandet och hoppades […]

NÄLLI-möte

2017-02-14 @ 09:30 – 15:30 – Möte för medlemmar i Nätverket för läs- och litteraturfrämjande.