Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Flyktingar och samhällsorientering i Östergötland

Vi får många frågor om hur vi klarar samhällsorienteringen med anledning av det stora antalet flyktningar som kom sista kvartalet 2015. För samhällsorienteringens del har detta inte börjat märkas än då handläggningstiden för dessa personer beräknas ta upp emot 18 månader. Det innebär att vi för vår del kan räkna med en topp runt årsskiftet […]

Personalmöte 3

2015-10-23 @ 09:00 – 12:00 –

test

Personalmöte 2

2015-10-22 @ 08:30 – 10:00 –

Test av kalenderfunktion

Personalmöte på Regionbiblioteket

2015-10-22 @ 08:30 – 12:00 –

TEst av funktion

Boksamtal

2015-10-23 @ 06:00 – 07:30 –

det här är platshållaren för utdrag